หน้าแรก แท็ก On Leadership”

แท็ก: On Leadership”

On Leadership

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับทุกๆท่าน เวลาในแต่ละปีไหลผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน พบกันครั้งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับการตั้งเป้าหมายใหม่ของมนุษย์ส่วนใหญ่ เพื่อให้การเดินทางของทุกท่านมีมุมมองความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ผมจึงขอแบ่งปันในส่วนของบทเรียนรู้ที่ผมได้รับจากการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้สกัด “5 บทเรียนรู้ที่ได้จากปี 2564 “ ดังนี้ครับ 1.เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับหรือเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อปีที่ผ่านมาถือว่าภัยจากโรคระบาดโควิด ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อเนื่องจากปี 2563 ที่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจ โมเดลธุรกิจเดิมที่เป็นแนวออฟไลน์เข้าสู่ยุคที่ไม่สามารถยืนเดี่ยวได้ ต้องมีการพัฒนายกระดับเทคโนโลยี่และเครื่องมือดิจิทัลเพื่อใช้ในการนำเสนอคุณค่าของตนเอง การให้บริการลูกค้าและการบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น หากใครปรับไม่ได้ เปลี่ยนไม่ทัน...

On Leadership

ในครั้งที่แล้ว ผมได้เขียนถึงคำถาม 12 ข้อที่ผู้นำต้องตอบเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองไปแล้ว สำหรับในครั้งนี้ จะว่ากันถึงคำถามอีก 6 ข้อ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผู้นำสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน  และเนื่องจากต้นเหตุสำคัญของการเชื่อมสัมพันธ์นั้น มีรากฐานมาจากการสนใจและไว้วางใจในตัวผู้อื่น ดังนั้น คำถามเหล่านี้ ก็จะออกแบบมาเพื่อประเมินให้รู้ว่า ผู้ตามของคุณรู้และรู้สึกว่าคุณให้ความสนใจและไว้วางใจพวกเขามากน้อยแค่ไหน  ซึ่งหากคุณตอบคำถามทั้งหกข้อตามความเป็นจริงแล้ว คุณจะรู้วิธีที่จะปรับแก้เพื่อเพิ่มพลังความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย เรามาเริ่มถามตอบกันเลยนะครับ    1.คนอื่นมีความรู้สึกและรู้ว่าคุณเชื่อใจพวกเขาหรือไม่?       บางสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของการจ้องจับผิด และการตรวจสอบที่ยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดมากจนเกินไป ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการขาดความเชื่อใจ ในขณะเดียวกัน ในบางองค์กร จะเชื่อมั่นในระบบมอบหมายงาน...

On Leadership

 “10 คำถามเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน” 1.ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน อีก 3 เดือน อีก 6 เดือน อีก 1 ปีและในระยะยาวคืออะไร ?     ผู้นำต้องรู้จักถามคำถามเพื่อให้รู้ความเป็นไปของโลก สังคม ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดตามมาในอนาคต นอกจากมองให้เห็นโอกาสแล้ว ยังต้องมองให้ออกว่า การจะไปจับโอกาสนั้น จะต้องฝ่าด่านอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมอาวุธไปต่อสู้ได้อย่างตรงจุด 2.ความสามารถหลักขององค์กรเราในปัจจุบันคืออะไร ต้องพัฒนาเครื่องมือและความสามารถหลักอะไรในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น ?    ผู้นำต้องมีใจเปิดกว้างเพื่อให้ยอมรับความจริง...

On Leadership

 การเป็นผู้นำนั้นเป็นการทำงานให้สำเร็จผ่านการนำผู้อื่น ดังนั้น ความสามารถในการนำที่ผ่านการประสานความร่วมมือของคนในทีมจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลงาน ซึ่งจากประสบการณ์การเป็นผู้นำที่ผ่านของผม ได้ใช้หลักการ 8 ประการของการเป็นผู้นำที่ประสานความร่วมมือของทุกคนได้อย่างดี ดังนี้  1.การสื่อสารทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ให้ทุกคนเข้าใจ      พลังทีมที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่ต้น และเมื่อมีการสรุปออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์แล้ว ผู้นำต้องสื่อสารและเน้นย้ำทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆ เพื่อให้คนในองค์กรมองเห็นภาพ เข้าใจและมีอารมณ์ความรู้สึกร่วม โดยเฉพาะการสื่อให้เห็นภาพวิสัยทัศน์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของทุกคนในองค์กร และการทำความเข้าใจกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้แกนนำระดับถัดไปสามารถไปคิดวางแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับใหญ่กว่า ผู้นำจึงจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ 2.มอบอำนาจให้แก่คนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ      ทุกวันนี้สถานการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น ผู้นำจึงต้องไม่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองคนเดียว ต้องมอบอำนาจออกไปให้คนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในระดับต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการไปต่อของธุรกิจได้ 3.ชี้ให้แต่ละคนมองเห็นบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน    การทำงานร่วมกันในองค์กร บทบาทที่แต่ละคน แต่ละฝ่ายทำ...

On Leadership

ในสภาวะปัจจุบันการขับเคลื่อนทีมหรือองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น มันผ่านพ้นยุคสมัยของฮีโร่หรือวันแมนโชว์มานานแล้ว ดังนั้น คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่จะนำพาทีมไปข้างหน้าได้ดี จึงต้องเป็นผู้นำที่สามารถนำให้ได้ใจคน นั่นหมายถึงให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความใส่ใจ การมองชีวิตของคนทำงานควบคู่กับผลงานที่ต้องการ และการเป็นต้นแบบแห่งการกระทำตามบทบาทที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิธีการสร้างทีมแห่งชัยชนะ ซึ่งมีขั้นตอนนำทีมไปสู่ชัยชนะอยู่เจ็ดขั้นตอน ที่ผมเรียกว่า “7 ขั้นตอนการสร้างทีมแห่งชัยชนะ” ดังนี้ครับ   1.ทุกคนในทีมมี Mindset ของทีมชนะ      ทีมที่จะสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ล้วนมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากชุดความคิดของการเป็นผู้ชนะเสมอ เพราะชัยชนะที่เกิดขึ้นหลายๆครั้ง ย่อมไม่ใช่เรื่องของการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความคิดแบบเป็นผู้ชนะของทีมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะในระหว่างที่เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ย่อมต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากคนในทีมไม่มีความคิดแบบผู้ชนะ...

On Leadership

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน พบกันครั้งนี้เป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต่างต้องเผชิญกับปัญหาไวรัสโควิด 19 อย่างหนักหน่วงรุนแรงกว่าที่ผ่านๆมา ถือเป็นช่วงเวลาที่สร้างผลกระทบต่ออารมณ์ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจมากที่สุดเลยทีเดียว เพื่อให้ทุกท่านสามารถควบคุมอารมณ์ให้มีพลังบวกในภาวะวิกฤตได้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องราวของ “5 ขั้นตอนการบริหารอารมณ์เพื่อไปต่อในภาวะวิกฤต” ดังนี้ครับ 1.จำกัดการรับข่าวสารเชิงลบ ถ้าเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดในแต่ละช่วงของวันซึ่งมีแต่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั้น เท่ากับเรารับสารพลังลบเข้าสู่ระบบคิด มันจะส่งผลให้เรามีแต่ความวิตกกังวล บางคนกังวลถึงขั้นนอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ยิ่งมีความกังวลว่าเราจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อคนต่อไป ดังนั้น กลยุทธที่ดีที่สุดก็คือ ให้เรารับรู้ข่าวสารเพียงในระดับของการรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็เพียงพอ 2.บริหารจัดการในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุด​ ใส่สมาธิทั้งหมดมาดูแลสิ่งที่เราควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปัองกันตัวด้วยการใส่แมส การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่เชื้อ การบริหารเวลาเพื่อทำงานที่บ้านและที่ทำงานอย่างเหมาะสม การออกกำลังกาย...

On Leadership

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้ เป็นช่วงเดือนเริ่มต้นของปีใหม่ 2564 ซึ่งตัวอักษรคำว่า “ใหม่” เป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่หลายๆความหมายด้วยกัน บางคนได้ยิน ได้อ่านคำว่าใหม่ จะคิดถึงการเริ่มต้น บางคนคิดถึงโอกาส บางคนคิดถึงความกระชุ่มกระชวย บางคนคิดถึงความตื่นเต้น และมีอารมณ์อีกร้อยแปดพันเก้าที่สาธยายไม่หมด  แต่สำหรับผมแล้ว ในการเริ่มปีใหม่นั้น ถือว่าเป็นการเริ่มเกมพิชิตเป้าหมายชีวิตอีกหนึ่งรอบ ซึ่งประกอบด้วยกรอบเวลา 12 เดือน และผมเชื่อว่า เราแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกที่จะเล่นเกมนี้แบบเล่นๆหรือแบบเอาจริงเอาจัง แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกผลที่ตามมา เพราะผลลัพธ์ที่ดีโดยส่วนใหญ่...

On Leadership

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ On Leadership ครั้งนี้ เป็นเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วครับ มันช่างรวดเร็วเหลือกิน และทุกๆเดือนสิ้นปี ก็จะกระตุ้นให้ผมตระหนักเรื่องคุณค่าของเวลาเสมอ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงคิดไม่ต่างไปจากผมมากนัก ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องการใช้เวลากันให้มากขึ้น และหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกท่านจะต้องจัดเวลาให้ก็คือการอ่านนั่นเองครับ คุณผู้อ่านครับ ตลอดปีที่ผ่านมา คำยอดฮิตที่ผู้คนในแวดวงธุรกิจพูดถึงกันบ่อยมาก ถ้าให้โหวต คำ Agile น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งหมายถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไวในการปรับตัวให้ไปกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคสมัยนี้...

On Leadership

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งแล้ว ตามการหมุนเวียนของเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าทีละจังหวะอย่างสม่ำเสมอ ในครั้งนี้ เป็นทรัพยากรเวลาที่หมุนมาให้เราแต่ละคนได้ใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 นั่นก็คือเดือนกรกฎาคม  ซึ่งก่อนจะว่ากันในช่วงครึ่งหลัง ผมก็ขอให้ทุกท่านได้ทบทวนผลงานในครึ่งแรกที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจตามสภาวะการณ์หรือไม่ ได้บทเรียนรู้อะไรจากการลงมือทำทั้งที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลบ้าง  มีอะไรบ้างที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีก มีอะไรบ้างที่จะทำให้มากขึ้น น้อยลง หรือจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ สำหรับการเดินเกมในช่วงต่อจากนี้ไป การที่เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากอดีต จากนั้น เราต้องปรับปรุงแผนการเล่น ความสามารถในการเล่นและความทุ่มเทในการเล่นอีกระดับเพื่อทำให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบัน ถือเป็นการต่อจุดในแต่ละวันให้กลายเป็นเส้นที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมาย และอีกหนึ่งความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ผู้ประสบความสำเร็จก็คือ การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ  และช่วงนี้ ...

On Leadership

สวัสดีครับทุกท่าน พบกันครั้งนี้ตรงกับเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งยังคงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต่างก็เผชิญกับความท้าทายและการปรับตัวจากผลพวงโควิด 19 อยู่ เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างถูกต้อง ในครั้งนี้ผมจะแบ่งปันในเรื่อง “7 สิ่งที่ผู้นำต้องทำเพื่อการฝ่าด่านวิกฤตไปสู่เป้าหมาย” ดังนี้ครับ 1.ทำความเข้าใจเกมการแข่งขันแห่งยุคสมัย เกมการแข่งขันเพื่อการไปสู่ชัยชนะในแต่ละเรื่องของมนุษย์นั้น จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย นักร้องและทีมฟุตบอล ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบัน มีเกมการเล่นที่ไม่เหมือนกัน นักร้องหรือแนวเพลงสมัยก่อน ก็ยากที่จะครองใจมหาชนในปัจจุบันได้ หรือทีมฟุตบอลถ้าเล่นเกมแบบสมัยก่อน ก็ยากที่จะเอาชนะในเกมการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้  การขับเคลื่อนองค์กรหรือทีมงานก็เช่นเดียวกัน เราในฐานะผู้นำต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเกม New Normal ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน...

On Leadership”

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งก็ยังเป็นช่วงที่เราต่างเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโควิด 19 อยู่ ทั้งช่วงเวลานี้และต่อจากนี้ไปอีกนานหลายเดือนยังคงเป็นช่วงท้าทายสุดๆ สำหรับพวกเราในฐานะผู้นำนั้น ถ้าใครกระดูกไม่แข็งพอ ก็มีโอกาสที่จะม้วนเสื่อได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้ใครก็ตามที่รับบทบาทผู้นำในทุกๆระดับขององค์กร  มีแนวทาง แนวพัฒนาและแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดอยู่ ในครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำยุคนับจากโควิด 19 เป็นต้นไป ซึ่งผมสรุปเป็น “10 คุณสมบัติสำคัญของผู้นำนับจากโควิด 19 “ ดังนี้ครับ 1.การตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าต้องเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้อย่างน้อยเท่าทันภายนอก ต่อไปนี้การวางแผนยาวๆจะไม่ได้ผลอีกต่อไป...

MOST POPULAR

อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมพัฒนาสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กลาง)และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 279,000 บาท จากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงิน ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นำโดย นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา)...

HOT NEWS