หน้าแรก แท็ก On Leadership”

แท็ก: On Leadership”

On Leadership

ผู้นำในยุคปัจจุบัน เจอความกดดันในการสร้างและรักษาผลงานจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าสมัยก่อนหลายเท่าตัว ในขณะเดียวกัน ผู้นำก็ไม่ได้เป็นคนลงมือทำงานในทุกๆจุด โดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการทำงานผ่านคนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานผ่านลูกน้องเพื่อให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องรู้ว่า ที่ผ่านมา เราเป็นคนถนัดใช้วิธีการแบบไหนในการทำงานร่วมกับทีมงาน เราเป็นผู้นำสไตล์ออกคำสั่ง บอก ขายไอเดีย หรือสไตล์โค้งชิ่งและสอน ซึ่งในแต่ละรูปแบบของการนำ ก็มีทั้งข้อดี ข้อด้อย และมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 1.การออกคำสั่ง ผู้นำเป็นคนออกคำสั่งให้ผู้คนปฏิบัติตาม เป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อย เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีทางเลือกจำกัด หรือหากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ถ้าผู้นำใช้สไตล์ออกคำสั่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ตามอาจรู้สึกฝืนใจ...

On Leadership

หากจัดแบ่งผู้นำด้วยวิธีการในการเป็นผู้นำ สามารถจัดผู้นำออกได้เป็น 7 ประเภท ลองอ่านดูว่า คุณจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับ 1.นักฉวยโอกาส เป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะไม่ได้ด้วยเลห์ ก็เอาด้วยกล สนใจแต่ชัยชนะ พร้อมชกใต้เข็มขัด ผิดกติกา ขอเพียงให้ได้ชัยชนะโดยไม่สนวิธีการ เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มองส่วนรวม ฉาบฉวย เน้นระยะสั้น ชอบบงการ บอกตัวเองเสมอว่า “อำนาจคือความถูกต้อง” ยิ่งครองอำนาจนาน ส่วนรวมยิ่งแย่ลง 2.นักการฑูต เป็นผู้นำแนวประนีประนอม หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ต้องการรวมทุกกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่ตัดสินใจเลือกข้าง...

On Leadership

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ต้องมีทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะบางอย่างที่ต้องแตกต่างจากคนทั่วๆไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดมาเป็นหรือเกิดมามี แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีเป้าหมาย โดยการยกระดับตนเองสู่ภาวะผู้นำที่สูงขึ้น หมายถึงการยกระดับตนเองให้มีทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะสำคัญๆ 15 ประการ ดังนี้ครับ 1.เป็นคนรู้ความต้องการของตนเอง (Self realization) ผู้นำที่ดีทุกคนต้องรู้ว่าตนต้องการอะไร สิ่งนั้นเป็นจริงได้หรือไม่ อยู่ในวิสัยความสามารถของตนหรือไม่ มีภาพฝันที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่แค่ระดับการเพ้อฝัน 2.มีความตื่นตัว (Alertness) ผู้นำต้องมีความตื่นตัว มีความรู้สึกไวต่อดารเปลี่ยนแปลงรอบตัว ไม่เฉื่อยแฉะ มีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก มีความตื่นตัวแต่ไม่สติแตก 3.มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ผู้นำต้องมีใจที่มุ่งมั่น จดจ่อ...

On Leadership

 “7 สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้นำ” การนำพาองค์กรธุรกิจไปสู่การเติบโตของผู้นำนั้น นับวันจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ผู้นำจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างถูกต้อง โดยมีเจ็ดสิ่งสำคัญที่ผู้นำจะต้องขับเคลื่อน ดังนี้ 1.เป้าหมาย คนและกระบวนการ    เป้าหมายคือสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งต้องใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการหรือระบบงาน ดังนั้น ผู้นำจึงต้องวางเป้าหมายในระดับที่ท้าทาย ไม่ง่ายจนไม่มีความหมายและไม่ยากจนมองไม่เห็นหนทางที่จะไปถึง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการหาคน บริหารและกำกับคน รวมทั้งกระบวนการในการสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องให้ทุกอย่างมันสอดคล้องต้องกัน 2.ระดับความเข้มข้นของการนำสู่การเปลี่ยนแปลง   2.1 นี่คือจุดที่พวกเราอยู่ในปัจจุบัน  ผู้นำต้องสื่อสารให้ผู้คนตระหนักรู้ว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าเรายังคงยึดติดกับสิ่งเดิม จะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้น   2.2 นั่นคือจุดใหม่ที่พวกเราจะไปให้ถึง  มันมีความหมายต่อชีวิตของพวกเราอย่างไร   2.3 นี่คือวิธีที่เราจะไปให้ถึงจุดนั้นและพวกเราจะช่วยกันได้อย่างไร 3.การยกระดับเพดานความสำเร็จ   เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง ผลงานก็มักจะชนเพดาน ผู้นำมีความรับผิดชอบที่จะต้องยกระดับเพดานความสำเร็จ...

On Leadership

“ 10 ขั้นตอนสำคัญที่คุณทำกับผู้อื่นเพื่อกลายเป็นผู้มีอิทธิพล” การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือผู้นำที่นำคนด้วยหัวใจจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น ซึ่งการจะพัฒนาจนกลายเป็นผู้นำระดับนี้ได้ ต้องเข้าใจเรื่องราวของการเป็นคนต้นแบบ การกระตุ้นส่งเสริมคนอื่น การดูแลให้คำปรึกษาและการเพิ่มทวีคูณ ซึ่งคุณสามารถพัฒนายกระดับผ่าน “10 ขั้นตอนสำคัญที่คุณทำกับผู้อื่นเพื่อกลายเป็นผู้มีอิทธิพล” ดังนี้ 1.เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์และการกระทำที่ส่งเสริมชีวิต ชีวิตของคุณเติบโตมาจากการมีใครบางคนเป็นต้นแบบ ซึ่งต้นแบบที่ดีนั้น ต้องมีทั้งความดี ความซื่อสัตย์ ความเก่ง พฤติกรรมที่ส่งเสริมและผลลัพธ์ที่สร้างได้ เมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป คุณจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนอื่นมองเป็นต้นแบบต่อไป 2.บำรุงดูแลบุคคลในชีวิตของคุณด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า คนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความรู้สึกมีคุณค่า มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพอๆกับมื้ออาหารที่คนกินกันอยู่ทุกวัน ดังนั้น คุณจึงต้องเป็นคนที่พูดถึง และแสดงออกให้ผู้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่า 3.แสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างผลงานของแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คนจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง...

On Leadership

“กฎหกข้อสำหรับภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ” 1.จงควบคุมชะตากรรมของคุณ ไม่เช่นนั้นคนอื่นจะมาทำแทน   ผู้นำต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกและกำหนด จุดมุ่งหมาย เป้าหมายและวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบเชิงรุกเพื่อให้ทีมหรือองค์กรมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ดังนั้น หากคุณคือผู้นำ คุณจึงต้องลงมือจัดการในสิ่งที่คุณควบคุมได้  จะไม่ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือชีวิตของคุณเป็นไปตามยถากรรม เพราะถ้าคุณปล่อยเมื่อไหร่ จะมีคนอื่นมาบงการแทนคุณหรือไม่ก็ทุกสิ่งที่คุณทำ จะเป็นการทำเพื่อตอบสนองเป้าหมายของคนอื่นแทนนั่นเอง 2.จงเผชิญความเป็นจริงตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ภาพที่เคยเป็นหรืออยากให้เป็น   การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้น จะต้องเริ่มสร้างจากความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อไปหาอนาคตที่ใช่กว่า แต่ผู้นำหลายคนมักมีจุดอ่อนตรงที่คิดแต่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มองและไม่เข้าใจสถานะความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมต่อที่ถูกต้องได้ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีความกล้าหาญพอที่จะเปิดใจกว้าง รับฟังมุมมองสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ยึดติดภาพความสวยงามในอดีต หรือไม่หลอกตัวเองให้มัวเมาอยู่กับภาพที่ตัวเองอยากให้เป็น ถ้าเรายอมรับความเป็นจริง เราจะรู้จุดอ่อน...

On Leadership

“7 ความเชื่อผิดๆที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ” 1.ทุกเรื่องมีความสำคัญเท่ากัน   ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน เราทุกคนต่างก็มีรายการสิ่งที่ต้องทำมากมาย ประเด็นอยู่ตรงที่เราต้องตระหนัก ยอมรับและเข้าใจว่า แต่ละสิ่งที่เราต้องทำนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากัน และความสำคัญนั้น ไม่ได้วัดจากความชอบหรือไม่ชอบของเรา  มันวัดจากผล​   กระทบที่ตามมาต่อการบรรลุเป้าหมายหลังจากที่เราได้ทำสิ่งนั้น ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีความสามารถในการประเมินว่าสิ่งไหนมีความสำคัญที่สุดและรองลงมาตามลำดับ ทั้งในบทบาทของตัวผู้นำเองและในบทบาทของตัวผู้เล่นต่างๆในทีมงาน โดยต้องแยกรายการสิ่งที่ต้องทำ ออกมาเป็นรายการที่มีผลต่อความสำเร็จให้ได้ และบอกตัวเองตลอดเวลาว่า “สิ่งสำคัญที่สุดในบทบาทผู้นำคือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด” 2.การทำหลายสิ่งพร้อมๆกันเป็นเรื่องที่ดี     เนื่องจากมีหลายสิ่งเหลือเกินที่เราต้องทำ หรือบางครั้งก็อาจมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าทำเข้ามาหาเราพร้อมๆกัน จงจำไว้เสมอว่า ความสำเร็จทุกๆความสำเร็จในยุคนี้ต้องการความเป็นตัวจริงที่มีการจดจ่อ สุภาษิตที่เราคุ้นเคยคือ อย่าจับปลาหลายมือ หรืออย่าเปิดศึกหลายด้านเป็นจริงเสมอ...

On Leadership

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับทุกๆท่าน เวลาในแต่ละปีไหลผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน พบกันครั้งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับการตั้งเป้าหมายใหม่ของมนุษย์ส่วนใหญ่ เพื่อให้การเดินทางของทุกท่านมีมุมมองความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ผมจึงขอแบ่งปันในส่วนของบทเรียนรู้ที่ผมได้รับจากการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้สกัด “5 บทเรียนรู้ที่ได้จากปี 2564 “ ดังนี้ครับ 1.เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับหรือเปลี่ยนล่วงหน้า เมื่อปีที่ผ่านมาถือว่าภัยจากโรคระบาดโควิด ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อเนื่องจากปี 2563 ที่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจ โมเดลธุรกิจเดิมที่เป็นแนวออฟไลน์เข้าสู่ยุคที่ไม่สามารถยืนเดี่ยวได้ ต้องมีการพัฒนายกระดับเทคโนโลยี่และเครื่องมือดิจิทัลเพื่อใช้ในการนำเสนอคุณค่าของตนเอง การให้บริการลูกค้าและการบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น หากใครปรับไม่ได้ เปลี่ยนไม่ทัน...

On Leadership

ในครั้งที่แล้ว ผมได้เขียนถึงคำถาม 12 ข้อที่ผู้นำต้องตอบเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองไปแล้ว สำหรับในครั้งนี้ จะว่ากันถึงคำถามอีก 6 ข้อ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผู้นำสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน  และเนื่องจากต้นเหตุสำคัญของการเชื่อมสัมพันธ์นั้น มีรากฐานมาจากการสนใจและไว้วางใจในตัวผู้อื่น ดังนั้น คำถามเหล่านี้ ก็จะออกแบบมาเพื่อประเมินให้รู้ว่า ผู้ตามของคุณรู้และรู้สึกว่าคุณให้ความสนใจและไว้วางใจพวกเขามากน้อยแค่ไหน  ซึ่งหากคุณตอบคำถามทั้งหกข้อตามความเป็นจริงแล้ว คุณจะรู้วิธีที่จะปรับแก้เพื่อเพิ่มพลังความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย เรามาเริ่มถามตอบกันเลยนะครับ    1.คนอื่นมีความรู้สึกและรู้ว่าคุณเชื่อใจพวกเขาหรือไม่?       บางสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของการจ้องจับผิด และการตรวจสอบที่ยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดมากจนเกินไป ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการขาดความเชื่อใจ ในขณะเดียวกัน ในบางองค์กร จะเชื่อมั่นในระบบมอบหมายงาน...

On Leadership

 “10 คำถามเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน” 1.ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน อีก 3 เดือน อีก 6 เดือน อีก 1 ปีและในระยะยาวคืออะไร ?     ผู้นำต้องรู้จักถามคำถามเพื่อให้รู้ความเป็นไปของโลก สังคม ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดตามมาในอนาคต นอกจากมองให้เห็นโอกาสแล้ว ยังต้องมองให้ออกว่า การจะไปจับโอกาสนั้น จะต้องฝ่าด่านอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมอาวุธไปต่อสู้ได้อย่างตรงจุด 2.ความสามารถหลักขององค์กรเราในปัจจุบันคืออะไร ต้องพัฒนาเครื่องมือและความสามารถหลักอะไรในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น ?    ผู้นำต้องมีใจเปิดกว้างเพื่อให้ยอมรับความจริง...

On Leadership

 การเป็นผู้นำนั้นเป็นการทำงานให้สำเร็จผ่านการนำผู้อื่น ดังนั้น ความสามารถในการนำที่ผ่านการประสานความร่วมมือของคนในทีมจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลงาน ซึ่งจากประสบการณ์การเป็นผู้นำที่ผ่านของผม ได้ใช้หลักการ 8 ประการของการเป็นผู้นำที่ประสานความร่วมมือของทุกคนได้อย่างดี ดังนี้  1.การสื่อสารทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ให้ทุกคนเข้าใจ      พลังทีมที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่ต้น และเมื่อมีการสรุปออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์แล้ว ผู้นำต้องสื่อสารและเน้นย้ำทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆ เพื่อให้คนในองค์กรมองเห็นภาพ เข้าใจและมีอารมณ์ความรู้สึกร่วม โดยเฉพาะการสื่อให้เห็นภาพวิสัยทัศน์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของทุกคนในองค์กร และการทำความเข้าใจกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้แกนนำระดับถัดไปสามารถไปคิดวางแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับใหญ่กว่า ผู้นำจึงจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ 2.มอบอำนาจให้แก่คนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ      ทุกวันนี้สถานการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น ผู้นำจึงต้องไม่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองคนเดียว ต้องมอบอำนาจออกไปให้คนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในระดับต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการไปต่อของธุรกิจได้ 3.ชี้ให้แต่ละคนมองเห็นบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน    การทำงานร่วมกันในองค์กร บทบาทที่แต่ละคน แต่ละฝ่ายทำ...

On Leadership

ในสภาวะปัจจุบันการขับเคลื่อนทีมหรือองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น มันผ่านพ้นยุคสมัยของฮีโร่หรือวันแมนโชว์มานานแล้ว ดังนั้น คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่จะนำพาทีมไปข้างหน้าได้ดี จึงต้องเป็นผู้นำที่สามารถนำให้ได้ใจคน นั่นหมายถึงให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความใส่ใจ การมองชีวิตของคนทำงานควบคู่กับผลงานที่ต้องการ และการเป็นต้นแบบแห่งการกระทำตามบทบาทที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิธีการสร้างทีมแห่งชัยชนะ ซึ่งมีขั้นตอนนำทีมไปสู่ชัยชนะอยู่เจ็ดขั้นตอน ที่ผมเรียกว่า “7 ขั้นตอนการสร้างทีมแห่งชัยชนะ” ดังนี้ครับ   1.ทุกคนในทีมมี Mindset ของทีมชนะ      ทีมที่จะสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ล้วนมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากชุดความคิดของการเป็นผู้ชนะเสมอ เพราะชัยชนะที่เกิดขึ้นหลายๆครั้ง ย่อมไม่ใช่เรื่องของการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความคิดแบบเป็นผู้ชนะของทีมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะในระหว่างที่เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ย่อมต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากคนในทีมไม่มีความคิดแบบผู้ชนะ...

On Leadership

สวัสดีครับ ทุกๆท่าน พบกันครั้งนี้เป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต่างต้องเผชิญกับปัญหาไวรัสโควิด 19 อย่างหนักหน่วงรุนแรงกว่าที่ผ่านๆมา ถือเป็นช่วงเวลาที่สร้างผลกระทบต่ออารมณ์ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจมากที่สุดเลยทีเดียว เพื่อให้ทุกท่านสามารถควบคุมอารมณ์ให้มีพลังบวกในภาวะวิกฤตได้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องราวของ “5 ขั้นตอนการบริหารอารมณ์เพื่อไปต่อในภาวะวิกฤต” ดังนี้ครับ 1.จำกัดการรับข่าวสารเชิงลบ ถ้าเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดในแต่ละช่วงของวันซึ่งมีแต่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั้น เท่ากับเรารับสารพลังลบเข้าสู่ระบบคิด มันจะส่งผลให้เรามีแต่ความวิตกกังวล บางคนกังวลถึงขั้นนอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ยิ่งมีความกังวลว่าเราจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อคนต่อไป ดังนั้น กลยุทธที่ดีที่สุดก็คือ ให้เรารับรู้ข่าวสารเพียงในระดับของการรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็เพียงพอ 2.บริหารจัดการในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุด​ ใส่สมาธิทั้งหมดมาดูแลสิ่งที่เราควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปัองกันตัวด้วยการใส่แมส การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่เชื้อ การบริหารเวลาเพื่อทำงานที่บ้านและที่ทำงานอย่างเหมาะสม การออกกำลังกาย...

On Leadership

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้ เป็นช่วงเดือนเริ่มต้นของปีใหม่ 2564 ซึ่งตัวอักษรคำว่า “ใหม่” เป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่หลายๆความหมายด้วยกัน บางคนได้ยิน ได้อ่านคำว่าใหม่ จะคิดถึงการเริ่มต้น บางคนคิดถึงโอกาส บางคนคิดถึงความกระชุ่มกระชวย บางคนคิดถึงความตื่นเต้น และมีอารมณ์อีกร้อยแปดพันเก้าที่สาธยายไม่หมด  แต่สำหรับผมแล้ว ในการเริ่มปีใหม่นั้น ถือว่าเป็นการเริ่มเกมพิชิตเป้าหมายชีวิตอีกหนึ่งรอบ ซึ่งประกอบด้วยกรอบเวลา 12 เดือน และผมเชื่อว่า เราแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกที่จะเล่นเกมนี้แบบเล่นๆหรือแบบเอาจริงเอาจัง แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกผลที่ตามมา เพราะผลลัพธ์ที่ดีโดยส่วนใหญ่...

On Leadership

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกับ On Leadership ครั้งนี้ เป็นเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วครับ มันช่างรวดเร็วเหลือกิน และทุกๆเดือนสิ้นปี ก็จะกระตุ้นให้ผมตระหนักเรื่องคุณค่าของเวลาเสมอ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงคิดไม่ต่างไปจากผมมากนัก ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องการใช้เวลากันให้มากขึ้น และหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกท่านจะต้องจัดเวลาให้ก็คือการอ่านนั่นเองครับ คุณผู้อ่านครับ ตลอดปีที่ผ่านมา คำยอดฮิตที่ผู้คนในแวดวงธุรกิจพูดถึงกันบ่อยมาก ถ้าให้โหวต คำ Agile น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งหมายถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไวในการปรับตัวให้ไปกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคสมัยนี้...

On Leadership

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งแล้ว ตามการหมุนเวียนของเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าทีละจังหวะอย่างสม่ำเสมอ ในครั้งนี้ เป็นทรัพยากรเวลาที่หมุนมาให้เราแต่ละคนได้ใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 นั่นก็คือเดือนกรกฎาคม  ซึ่งก่อนจะว่ากันในช่วงครึ่งหลัง ผมก็ขอให้ทุกท่านได้ทบทวนผลงานในครึ่งแรกที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจตามสภาวะการณ์หรือไม่ ได้บทเรียนรู้อะไรจากการลงมือทำทั้งที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลบ้าง  มีอะไรบ้างที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีก มีอะไรบ้างที่จะทำให้มากขึ้น น้อยลง หรือจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ สำหรับการเดินเกมในช่วงต่อจากนี้ไป การที่เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากอดีต จากนั้น เราต้องปรับปรุงแผนการเล่น ความสามารถในการเล่นและความทุ่มเทในการเล่นอีกระดับเพื่อทำให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบัน ถือเป็นการต่อจุดในแต่ละวันให้กลายเป็นเส้นที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมาย และอีกหนึ่งความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ผู้ประสบความสำเร็จก็คือ การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ  และช่วงนี้ ...

On Leadership

สวัสดีครับทุกท่าน พบกันครั้งนี้ตรงกับเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งยังคงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต่างก็เผชิญกับความท้าทายและการปรับตัวจากผลพวงโควิด 19 อยู่ เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างถูกต้อง ในครั้งนี้ผมจะแบ่งปันในเรื่อง “7 สิ่งที่ผู้นำต้องทำเพื่อการฝ่าด่านวิกฤตไปสู่เป้าหมาย” ดังนี้ครับ 1.ทำความเข้าใจเกมการแข่งขันแห่งยุคสมัย เกมการแข่งขันเพื่อการไปสู่ชัยชนะในแต่ละเรื่องของมนุษย์นั้น จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย นักร้องและทีมฟุตบอล ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบัน มีเกมการเล่นที่ไม่เหมือนกัน นักร้องหรือแนวเพลงสมัยก่อน ก็ยากที่จะครองใจมหาชนในปัจจุบันได้ หรือทีมฟุตบอลถ้าเล่นเกมแบบสมัยก่อน ก็ยากที่จะเอาชนะในเกมการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้  การขับเคลื่อนองค์กรหรือทีมงานก็เช่นเดียวกัน เราในฐานะผู้นำต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเกม New Normal ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน...

On Leadership”

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งก็ยังเป็นช่วงที่เราต่างเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโควิด 19 อยู่ ทั้งช่วงเวลานี้และต่อจากนี้ไปอีกนานหลายเดือนยังคงเป็นช่วงท้าทายสุดๆ สำหรับพวกเราในฐานะผู้นำนั้น ถ้าใครกระดูกไม่แข็งพอ ก็มีโอกาสที่จะม้วนเสื่อได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้ใครก็ตามที่รับบทบาทผู้นำในทุกๆระดับขององค์กร  มีแนวทาง แนวพัฒนาและแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดอยู่ ในครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำยุคนับจากโควิด 19 เป็นต้นไป ซึ่งผมสรุปเป็น “10 คุณสมบัติสำคัญของผู้นำนับจากโควิด 19 “ ดังนี้ครับ 1.การตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าต้องเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้อย่างน้อยเท่าทันภายนอก ต่อไปนี้การวางแผนยาวๆจะไม่ได้ผลอีกต่อไป...

MOST POPULAR

คนรักอาหารทะเลห้ามพลาด! เทศกาลอาหาร DUEL DISTRICT เปิดสนามดวลความอร่อย ระหว่าง “ซีฟู้ดชาวประมง” VS “ซีฟู้ดภัตตาคาร”21-25 มิ.ย. นี้...

ออล ออฟ ลัค จับมือ สยามพารากอน เปิดสนามดวลความอร่อย ณ พาร์ค พารากอน ระหว่าง “ซีฟู้ดชาวประมง” VS “ซีฟู้ดภัตตาคาร” ในงาน DUEL DISTRICT เมนูเด็ดส่งตรงจากชาวประมงมาประชันเชฟภัตตาคารชื่อดัง พร้อมเสิร์ฟความอร่อยวันนี้ถึง 25 มิ.ย. 2567 นี้...

HOT NEWS