On Leadership

0
3824

ในครั้งที่แล้ว ผมได้เขียนถึงคำถาม 12 ข้อที่ผู้นำต้องตอบเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองไปแล้ว สำหรับในครั้งนี้ จะว่ากันถึงคำถามอีก 6 ข้อ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผู้นำสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีแค่ไหน  และเนื่องจากต้นเหตุสำคัญของการเชื่อมสัมพันธ์นั้น มีรากฐานมาจากการสนใจและไว้วางใจในตัวผู้อื่น ดังนั้น คำถามเหล่านี้ ก็จะออกแบบมาเพื่อประเมินให้รู้ว่า ผู้ตามของคุณรู้และรู้สึกว่าคุณให้ความสนใจและไว้วางใจพวกเขามากน้อยแค่ไหน  ซึ่งหากคุณตอบคำถามทั้งหกข้อตามความเป็นจริงแล้ว คุณจะรู้วิธีที่จะปรับแก้เพื่อเพิ่มพลังความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย เรามาเริ่มถามตอบกันเลยนะครับ

   1.คนอื่นมีความรู้สึกและรู้ว่าคุณเชื่อใจพวกเขาหรือไม่?

      บางสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของการจ้องจับผิด และการตรวจสอบที่ยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดมากจนเกินไป ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการขาดความเชื่อใจ ในขณะเดียวกัน ในบางองค์กร จะเชื่อมั่นในระบบมอบหมายงาน เชื่อมั่นในความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อใจและไว้วางใจนั่นเอง และการที่คุณเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจทีมของคุณ มันจะสะท้อนออกมาทางการรับรู้และความรู้สึกที่พวกเขาแสดงออก

2.คนอื่นรู้และรู้สึกว่าคุณฟังพวกเขาหรือไม่?

    การรับฟังผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับของคุณ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของผู้นำที่จะสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น หากคุณเป็นผู้รับฟังที่ดี คนอื่นจะรับรู้และรู้สึกได้

3.คนอื่นรู้และรู้สึกว่าคุณสนใจที่จะรู้จักพวกเขาก่อนด่วนตัดสินพวกเขาหรือไม่?

    การดูผิวเผินไม่สามารถทำให้เรารู้จักตัวตนของผู้อื่นได้  บาปมหันต์ของผู้นำคือการตัดสินคนผิดจากการที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงจากการไม่สนใจที่อยากจะรู้ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ความสนใจใคร่รู้ของผู้นำในระดับที่พอเหมาะ จะเป็นการเติมพลังให้กับผู้ตาม เพราะมันให้ความหมายต่อเขาในด้านการเป็นคนสำคัญที่องค์กรยังต้องการ

4.คุณรับมือกับอุปสรรคปัญหาด้วยความสงสัยใคร่รู้และความคิดสร้างสรรค์หรือไม่?

     การเป็นผู้นำที่เป็นของจริง ไม่ได้ชี้ขาดกันตอนคลื่นลมสงบ แต่วัดกันช่วงที่มีคลื่นลมแรง บางคนเจอปัญหายุ่งยากแล้วจัดการอะไรไม่ได้เลย มีแต่การแสดงออกผ่านทางอารมณ์ที่หงุดหงิด ในขณะที่บางคนมีหัวใจผู้พิชิต ใฝ่รู้หาต้นตอของปัญหาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออก ถ้าคุณเป็นแบบหลัง ก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทีมและส่งเสริมความสัมพันธ์ของทีมได้

5.คุณเข้าใจความต้องการของตนเอง ของคนอื่น ของทีม ขององค์กรและพร้อมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่?

การอยู่ร่วมกันของคนแต่ละคน จะมีความต้องการของคนสี่คนที่คุณต้องเข้าใจ นั่นก็คือ ความต้องการของตนเอง ความต้องการของคนอื่น ความต้องการของทีมและความต้องการขององค์กร

การจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้น ความต้องการของคุณและแต่ละคนต้องส่งเสริมความต้องการของทีม ความต้องการของทีมต้องส่งเสริมความต้องการขององค์กร  และเมื่อความต้องการทั้งหมดนี้สอดคล้องต้องกันแล้ว คุณต้องพร้อมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

6.คนที่มีค่านิยมที่ดีและมีความสามารถ ต้องการอยู่กับคุณหรือไม่?

   ถ้าคุณเป็นคนที่ดีพอ มีทั้งความดีและความสามารถ คุณจะสามารถดูแลสายสัมพันธ์และผลงานของผู้คน ซึ่งส่งผลให้คนในทีมต้องการอยู่ ไม่ใช่ต้องอยู่  และเมื่อคุณมีทั้งคนดีและคนมีความสามารถอยู่ช่วยกัน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นี่คือ 6 คำถามที่ผู้นำควรอย่างยิ่งที่จะประเมินตนเป็นระยะๆ เพราะจะทำให้คุณรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่มีผลต่อการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และเมื่อคุณบริหารความสัมพันธ์ได้ดีแล้ว ก็จะส่งเสริมให้คุณบริหารผลงานได้ดียิ่งขึ้น