On Leadership

0
3143

ในสภาวะปัจจุบันการขับเคลื่อนทีมหรือองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น มันผ่านพ้นยุคสมัยของฮีโร่หรือวันแมนโชว์มานานแล้ว ดังนั้น คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่จะนำพาทีมไปข้างหน้าได้ดี จึงต้องเป็นผู้นำที่สามารถนำให้ได้ใจคน นั่นหมายถึงให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความใส่ใจ การมองชีวิตของคนทำงานควบคู่กับผลงานที่ต้องการ และการเป็นต้นแบบแห่งการกระทำตามบทบาทที่ถูกต้อง

 นอกจากนี้ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิธีการสร้างทีมแห่งชัยชนะ ซึ่งมีขั้นตอนนำทีมไปสู่ชัยชนะอยู่เจ็ดขั้นตอน ที่ผมเรียกว่า “7 ขั้นตอนการสร้างทีมแห่งชัยชนะดังนี้ครับ

  1.ทุกคนในทีมมี Mindset ของทีมชนะ

     ทีมที่จะสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ล้วนมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากชุดความคิดของการเป็นผู้ชนะเสมอ เพราะชัยชนะที่เกิดขึ้นหลายๆครั้ง ย่อมไม่ใช่เรื่องของการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความคิดแบบเป็นผู้ชนะของทีมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะในระหว่างที่เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ย่อมต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากคนในทีมไม่มีความคิดแบบผู้ชนะ ก็อาจมีใครบางคนถอดใจ จนส่งผลให้ทีมอ่อนแอลง และพ่ายแพ้ไปในที่สุด

2.มีผู้นำทีมที่หล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวได้

   ทีมที่ยิ่งใหญ่นั้น ต้องมีผู้นำทีมที่ยิ่งใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่เสมอ เพราะผู้คนที่อยู่รวมกันในทีมนั้น ในจังหวะที่เจอปัญหาหนักๆ แต่ละคนอาจมีแรงเสียดทานและมุมมองต่อการฮึดสู้ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่มีทั้งความมั่นใจและความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อแสดงจุดยืนและหาหนทางเพื่อทำให้ทุกคนกลับมามีความเชื่อและรวมพลังแห่งความเป็นหนึ่งเพื่อไปต่อได้เหมือนเดิม

3.มีเป้าหมายเดียวกันและมีตัววัดผลที่ชัดเจน

   ทีมที่ยิ่งใหญ่นั้น ทุกคนในทีมต้องรู้และเข้าใจเป้าหมายของทีม รวมทั้งตัววัดผลที่บ่งบอกความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายนั้นด้วย เมื่อทุกคนรับรู้ในเป้าหมายเดียวกัน ก็จะส่งผลให้แต่ละคนได้ตระหนักรู้ว่า จะต้องทำอะไร และรับผิดชอบเรื่องไหน จึงจะสามารถช่วยกันเติมเต็มทีม เพื่อทำให้ประกอบร่างรวมกันแล้ว ทำให้ทีมมีความสามารถหลักที่เพียงพอในการสร้างชัยชนะได้

4.รู้ความสามารถหลักที่ต้องมีและรู้ระดับมาตรฐานที่ต้องใช้ในการแข่งขัน

   ภารกิจของทีมคือการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การสร้างชื่อเสียง การขาย การตลาด การส่งมอบและการให้บริการ ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องยกระดับความสามารถจนกลายเป็นความสามารถหลักในระดับมาตรฐานที่พึ่งพาได้ในการแข่งขัน หากผู้นำไม่รู้ ทีมงานก็จะไม่รู้ มันก็จะกลายเป็นการแข่งขันแบบตามมีตามเกิด ซึ่งยากที่จะสร้างชัยชนะได้

5.มีแผนการเล่นและประเมินปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

    การแข่งขันทุกๆการแข่งขัน ไม่มีวิธีการสร้างชัยชนะที่จะคงอยู่ค้ำฟ้า ดังนั้น จึงต้องไม่ยึดติดวิธีการที่เคยได้ผล เพราะตัวแปรข้างนอกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องวางแผนการเล่นใหม่จากการเรียนรู้ที่มาจากการประเมิน และจากการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดในแต่ละช่วงเวลา

6.มีแผนการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

  ทีมงานจะแข็งแกร่งเมื่อมีตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่ง ตัวผู้เล่นจะแข็งแกร่งก็เกิดจากการพัฒนา ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีแผนงานทั้งแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาตัวผู้เล่นแต่ละคนให้เขาเล่นเก่งในบทบาทหลัก และเขายังต้องช่วยสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นในบทบาทหลักได้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น ผู้นำยังต้องช่วยพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี่ที่นำมาใช้เพื่อทำให้องค์กรมีมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่แข่งขันได้ตามยุคสมัยอีกด้วย

7.มีวัฒนธรรมทีมที่ร่วมรับผิดชอบ

   ความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในทีม ต้องยึดหลักเราทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ สิ่งที่เราเลือกทำนั้นผิดพลาดได้ แต่เมื่อพลาดแล้วแต่ละคนในทีม รวมทั้งผู้นำทีมจะไม่กล่าวโทษไปมา จะไม่แก้ตัว และจะไม่หาข้ออ้าง โดยคนทั้งทีมจะต้องยอมรับว่ามันผิดพลาด ให้กำลังใจกันและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆเพื่อไปต่อ 

ทั้งหมดนี้คือ “7 ขั้นตอนการสร้างทีมแห่งชัยชนะซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่มีเป้าหมายในการนำทีมไปสู่ชัยชนะ  ขอให้ทุกท่านลองปรับใช้ดู ผมมั่นใจว่ามันจะช่วยส่งผลให้ชีวิตของท่านมีผลลัพธ์และความสุขที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ