หน้าแรก ข่าวขายตรง

ข่าวขายตรง

เอมสตาร์ จัดฝึกอบรม “ใครๆก็ผอมได้”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 - นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดฝึกอบรม “ใครๆก็ผอมได้” ที่วันนี้มีนักธุรกิจเอมสตาร์จำนวนมากที่สนใจเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักแบบถูกวิธี เพื่อมีหุ่นและสุขภาพที่ดีในระยะยาว พร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องการลดน้ำหนัก เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ของตนเอง ...

ข่าวขายตรง

เอมสตาร์ มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ค่ายอมยิ้ม แสนหวาน ปี 2562”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยนายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ...

เอมสตาร์ จัดงาน มาสเตอร์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 7 เพราะทุกก้าว คือ ความสำเร็จ (Master Power #7)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จัดงาน มาสเตอร์ พาวเวอร์...

ข่าวประกัน

ข่าวการเงิน

ธนาคารธนชาต ยันไม่ปลดพนักงาน แต่พัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น ไม่ว่าจะรวมกิจการหรือไม่ก็ตาม

หลังจากวันนี้ที่ทางสหภาพแรงงานธนาคารธนชาตได้ยื่นหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพื่อให้กระทรวงการคลัง ช่วยพิจารณาคุ้มครองผลประโยชน์ของพนักงาน หากมีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และทีเอ็มบี โดยสหภาพฯ...

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์น้อมรวมใจถวายความจงรักภักดีสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ...

เครือข่ายทางสังคม

0แฟนคลับชอบ

ข่าวอสังหา

กคช.เดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วทุกภูมิภาคให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ สำหรับเป้าหมายในปี 2562 การเคหะแห่งชาติยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บท...

ข่าวการตลาด

ข่าวเศรษฐกิจ

Ebook

ข่าวสุขภาพความงาม

ข่าวท่องเที่ยว & life style

บทความขายตรง