On Leadership

0
2960

“กฎหกข้อสำหรับภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”

1.จงควบคุมชะตากรรมของคุณ ไม่เช่นนั้นคนอื่นจะมาทำแทน

  ผู้นำต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกและกำหนด จุดมุ่งหมาย เป้าหมายและวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบเชิงรุกเพื่อให้ทีมหรือองค์กรมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ดังนั้น หากคุณคือผู้นำ คุณจึงต้องลงมือจัดการในสิ่งที่คุณควบคุมได้  จะไม่ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือชีวิตของคุณเป็นไปตามยถากรรม เพราะถ้าคุณปล่อยเมื่อไหร่ จะมีคนอื่นมาบงการแทนคุณหรือไม่ก็ทุกสิ่งที่คุณทำ จะเป็นการทำเพื่อตอบสนองเป้าหมายของคนอื่นแทนนั่นเอง

2.จงเผชิญความเป็นจริงตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ภาพที่เคยเป็นหรืออยากให้เป็น

  การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้น จะต้องเริ่มสร้างจากความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อไปหาอนาคตที่ใช่กว่า แต่ผู้นำหลายคนมักมีจุดอ่อนตรงที่คิดแต่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มองและไม่เข้าใจสถานะความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมต่อที่ถูกต้องได้ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีความกล้าหาญพอที่จะเปิดใจกว้าง รับฟังมุมมองสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ยึดติดภาพความสวยงามในอดีต หรือไม่หลอกตัวเองให้มัวเมาอยู่กับภาพที่ตัวเองอยากให้เป็น ถ้าเรายอมรับความเป็นจริง เราจะรู้จุดอ่อน จุดแข็ง และมีมุมมองต่อการหาทางแก้ไขที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเยียวยาปัญหาและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้

  1. จงเปิดเผยความจริงกับทีมงาน

    การใช้ความจริงในการนำพาทีมงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความไว้วางใจ เมื่อผู้นำรู้และยอมรับความจริงแล้ว จำเป็นต้องพูดความจริงอย่างมีศิลปะและอย่างรู้กาลเทศะ เราจะไม่พูดจนทำให้ผู้คนเสียขวัญ และเราก็จะไม่เอาแต่พูดให้คำหวานแก่ผู้คน ไม่พูดขายฝันจนผู้คนคิดว่าทุกอย่างสวยงามและง่ายดาย เราจะต้องสะท้อนความจริงและโน้มน้าวให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา โดยใช้ความจริงใจในการนำหัวใจคนก่อนการนำสมองและร่างกาย

  1. จงอย่ามัวแต่บริหาร  ให้นำทางด้วย

    การบริหารคือการจัดการสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน ส่วนการนำทางคือการนำผู้คนไปสู่ดินแดนที่ทำให้เรามีอนาคตไปข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างทุกวันนี้ การบริหารได้ดี ไม่ได้รับประกันว่าจะได้บริหารตลอดไป ดังนั้น ผู้นำจึงจำเป็นต้องมีมุมมองวิสัยทัศน์ มองให้เห็นภาพอนาคตล่วงหน้า และกล้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพาผู้คนไปสู่สถานที่ที่มีอนาคตดีกว่าเดิม

5.จงเปลี่ยน ก่อนความจำเป็นบีบบังคับ

   ผู้นำในยุคปัจจุบัน มีภารกิจการนำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นงานสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการติดตามข่าวสาร การศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ๆในโลกใบนี้อย่างต่อเนื่อง ต้องเปลี่ยนก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยน เราจึงจะสามารถไปอยู่ในสถานะที่เป็นผู้นำในโอกาสใหม่ๆ แต่ถ้าเราเปลี่ยนช้าเกินไปจนถึงขั้นถูกบีบให้เปลี่ยน เราจะหาเวทียืนอย่างยั่งยืนได้ยากยิ่งนัก

6.เมื่อเลือกสนามแข่งแล้ว  จงพัฒนาความสามารถในการแข่งอยู่ตลอดเวลา

  ทุกวันนี้ ในโลกของธุรกิจหรือการงานอาชีพ จะเหมือนโลกของการแข่งขันกีฬาเข้าไปทุกที เรายากที่จะขอให้ไม่มีคู่แข่ง ดังนั้น ผู้นำจึงต้องพัฒนาตนเองและทีมให้มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังทำงานอยู่ ก็ยังหยุดพัฒนาตนเองหรือหยุดเรียนรู้ไม่ได้ เสมือนหนึ่งนักกีฬาที่ยังคงต้องฝึกซ้อมและลงแข่งขันคู่กันไปเสมอ 

นี่คือ กฎหกข้อสำหรับภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”  ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกๆคนที่ต้องการเป็นผู้นำผู้สร้างตำนานที่โลกจดจำ