On Leadership

0
3045

“ 10 ขั้นตอนสำคัญที่คุณทำกับผู้อื่นเพื่อกลายเป็นผู้มีอิทธิพล”
การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือผู้นำที่นำคนด้วยหัวใจจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น ซึ่งการจะพัฒนาจนกลายเป็นผู้นำระดับนี้ได้ ต้องเข้าใจเรื่องราวของการเป็นคนต้นแบบ การกระตุ้นส่งเสริมคนอื่น การดูแลให้คำปรึกษาและการเพิ่มทวีคูณ ซึ่งคุณสามารถพัฒนายกระดับผ่าน “10 ขั้นตอนสำคัญที่คุณทำกับผู้อื่นเพื่อกลายเป็นผู้มีอิทธิพล” ดังนี้

1.เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์และการกระทำที่ส่งเสริมชีวิต

ชีวิตของคุณเติบโตมาจากการมีใครบางคนเป็นต้นแบบ ซึ่งต้นแบบที่ดีนั้น ต้องมีทั้งความดี ความซื่อสัตย์ ความเก่ง พฤติกรรมที่ส่งเสริมและผลลัพธ์ที่สร้างได้ เมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป คุณจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนอื่นมองเป็นต้นแบบต่อไป

2.บำรุงดูแลบุคคลในชีวิตของคุณด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า

คนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความรู้สึกมีคุณค่า มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพอๆกับมื้ออาหารที่คนกินกันอยู่ทุกวัน ดังนั้น คุณจึงต้องเป็นคนที่พูดถึง และแสดงออกให้ผู้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่า

3.แสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างผลงานของแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คนจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น จึงไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามศักยภาพที่แท้จริง ผู้นำจึงต้องเป็นผู้ให้สิ่งนี้แก่ผู้ตามด้วยการแสดงความเชื่อมั่นต่อเขา จนเขาเชื่อมั่นในตนเอง

4.รับฟังพวกเขาเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างสัมพันธภาพกับพวกเขาได้

คุณจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ เมื่อคุณมีความใส่ใจผู้อื่น และการใส่ใจผู้อื่นที่ผู้คนสัมผัสได้นั้นคือการถามไถ่ การรับฟังและการพูดคุยในเรื่องราวของเขา เมื่อคุณสร้างสัมพันธภาพได้ คุณก็จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้

5.เข้าใจพวกเขา เพื่อที่คุณจะสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุความฝันของตนเอง

แต่ละคนมีจุดแข็ง จุดอ่อน มีเป้าหมายและความฝันที่แตกต่างกัน เมื่อคุณสนใจ ใส่ใจ และรับฟัง คุณจะรับรู้ถึงความฝันของผู้คน และสนับสนุนให้เขาบรรลุความฝันได้

6.ขยายความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พวกเขา

ถ้าคุณสามารถพัฒนาความสามารถของผู้คนจนเขามีศักยภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ผู้คนจะรู้สึกขอบคุณที่คุณช่วยได้ช่วยให้ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลง

7.ชี้นำทางให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งเขาสามารถรับมือได้ด้วยตนเอง

คนแต่ละคนมีขีดความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคปัญหาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในช่วงการไต่บันได พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการชี้นำทาง ดังนั้น คุณจึงต้องชี้นำทางและสอนมุมมองความคิดเพื่อให้เขาสามารถคิดและทำเพื่อรับมือจนเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเขาเองให้ได้ในที่สุด

8.เชื่อมประสานกับพวกเขา เพื่อคุณจะสามารถนำพวกเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

คุณต้องเชื่อมประสานทั้งความคิด อารมณ์ความรู้สึกและการกระทำกับผู้คน เพื่อนำพาทีมและบุคคลในทีมไปสู่ระดับการเป็น การทำ การสร้าง และการมีที่สูงขึ้น

9.ส่งมอบอำนาจให้พวกเขาไปสู่การเติบโต

คุณต้องมอบอำนาจให้พวกเขาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เขามีความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ และได้พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของผู้คน

10.สร้างผู้นำอื่นๆแล้วอิทธิพลของคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยผ่านผู้อื่น

ชีวิตของผู้นำที่ไร้กาลเวลา อยู่ที่การสร้างผู้นำรุ่นต่อไป เพราะนั่นคือการส่งต่อที่เป็นการสร้างตำนาน อิทธิพลของคุณจะขยายวงและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอมตะ