On Leadership

0
3763

 “10 คำถามเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน

1.ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน อีก 3 เดือน อีก 6 เดือน อีก 1 ปีและในระยะยาวคืออะไร ?

    ผู้นำต้องรู้จักถามคำถามเพื่อให้รู้ความเป็นไปของโลก สังคม ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดตามมาในอนาคต นอกจากมองให้เห็นโอกาสแล้ว ยังต้องมองให้ออกว่า การจะไปจับโอกาสนั้น จะต้องฝ่าด่านอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมอาวุธไปต่อสู้ได้อย่างตรงจุด

2.ความสามารถหลักขององค์กรเราในปัจจุบันคืออะไร ต้องพัฒนาเครื่องมือและความสามารถหลักอะไรในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น ?

   ผู้นำต้องมีใจเปิดกว้างเพื่อให้ยอมรับความจริง ความจริงที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักตนเอง ว่าองค์กรของเราเก่งเรื่องอะไร และไม่เก่งเรื่องอะไร และที่สำคัญกว่านั้น ยังต้องรู้อีกว่าจะต้องพัฒนายกระดับเรื่องอะไรจึงจะสามารถแข่งขันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

3.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมงานฉันคืออะไร ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสสำคัญที่ทีมงานต้องรับมือในปัจจุบัน อีก 3 เดือน 6 เดือน อีก 1 ปีและในระยะยาวได้แก่อะไรบ้าง ?

  ผู้นำต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้ดีที่สุด จะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งที่สำคัญน้อยกว่าแซงสิ่งที่สำคัญกว่า  และต้องรู้อีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้

4.ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสสำคัญที่ฉันต้องรับมือในปัจจุบัน ในอีก 3 เดือน 6 เดือน อีก 1 ปีและในระยะยาวได้แก่อะไรบ้าง ?

   นอกจากผู้นำจำเป็นต้องรู้ความต้องการ ความท้าทายและโอกาสขององค์กรแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ว่าในบทบาทความรับผิดชอบของตัวเราและของทีมงานเรา เราจะมีส่วนในการบริหารโอกาสที่มองเห็นและจัดการความท้าทายที่ขวางอยู่อย่างไร เพื่อร่วมสร้างชัยชนะไปด้วยกันกับองค์กร

5.วัตถุประสงค์ที่สำคัญขององค์กร ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของฉันคืออะไร และฉันสามารถทำอะไรเพื่อสนับสนุนพวกเขาได้บ้าง ?

    วัตถุประสงค์ในแต่ละช่วงเวลาขององค์กรและของแต่ละฝ่ายคืออะไร  และเราในฐานะผู้นำ จะมีส่วนช่วยให้ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร 

6.องค์กรเสนออะไรและไม่เสนออะไรให้ลูกค้า สิ่งที่เสนอนั้นสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไรและเพราะอะไร องค์กรหรือฝ่ายงานจัดสรรเวลาและทรัพยากรมากหรือน้อยเกินไปให้กับอะไรบ้าง ? เราควรจะวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างไร?

  มีคุณค่าอะไรที่เรายังไม่ได้เสนอ หรือมีคุณค่าอะไรที่คนอื่นไม่ต้องการแต่เรายังดันทุรังเสนออยู่  เราบริหารทรัพยากรขององค์กรหรือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่

7.จุดที่องค์กรใช้ในการแข่งขันในปัจจุบันคืออะไร สามารถสู้กับการแข่งขันหรือเป้าหมายได้หรือไม่และจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง อย่างไร ?

  เรากำลังใช้ความสามารถหลักด้านไหนในการแข่งขันอยู่  มันเป็นความสามารถหลักที่ยังคงชนะการแข่งขันได้อยู่หรือไม่ และในอนาคต เกมจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะปรับตัวอย่างไรให้ยังคงมีเขี้ยวเล็บในการแข่งขันอยู่เสมอ

8.โอกาสในการสร้างการเติบโตและกำไรที่อยู่ตรงหน้าของเราคืออะไร?ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโอกาสคืออะไร? และทางเลือกที่เป็นไปได้ในการดำเนินการของเราคืออะไร?

  มีทางไหนบ้างที่เราจะสร้างการเติบโตและกำไรได้ พื้นที่ไหนที่เราควรจะเข้าไป มีความเสี่ยงอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร เรามองครบทุกมุมมองหรือยัง และมีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่

9.เมื่อคุณกำหนดกลยุทธ์แล้ว กิจกรรมและกระบวนการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ? กิจกรรมและกระบวนการใดมีความสำคัญมากที่สุด(และน้อยที่สุด)ต่อความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ ?

    คุณจะบริหารให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ต้องบริหารงานผ่านใคร จัดลำดับอย่างไร ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง และมีวิธีประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงให้เกิดการลงมือทำที่จะช่วยให้มีผลลัพธ์ที่เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นได้อย่างไร

10.เราจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกระบวนการต่างๆแต่ละอย่างให้ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์มากขึ้นได้อย่างไร? เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดที่จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของเรา?

  คุณจะประเมินอย่างไร ความถี่ขนาดไหน เพื่อให้คุณรู้ว่า คุณกำลังได้ผลลัพธ์อะไรอยู่ คุณต้องรู้ว่าการทำเรื่องอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล มีอะไรที่ต้องทำเพิ่ม อะไรที่ต้องทำให้น้อยลง มีอะไรที่ต้องเลิกทำและมีอะไรใหม่ๆที่ต้องเสริมเข้ามาถ้าคุณฝึกการถามคำถามและพัฒนาสมองให้คิดตอบคำถามเหล่านี้ได้จนชำนาญ ผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถปรับตัวและนำพาองค์กรให้มีทางออกที่ดีกว่าได้ในทุกๆสภาวการณ์อย่างแน่นอนครับ