J&C สร้างมิติใหม่ในโลกเครือข่าย พัฒนา AI เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้

0
1692

บอสใหญ่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) เปิดแผนธุรกิจสุดล้ำเพื่อสร้างมิติใหม่ในโลกธุรกิจเครือข่ายด้วยการพัฒนาสร้าง AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมองค์ความรู้ รวมประสบการณ์และรวมรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จมารวมอยู่ในระบบให้สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เป็นการแชร์ริ่งทั้งในด้านข้อมูล (Information Sharing) ด้านความรู้ (Knowledge Sharing) และด้านทักษะ (Skill Sharing) ซึ่งจะทำให้คนในองค์กร J&C เก่งขึ้นในที่สุด

โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร J&C เปิดเผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและเพื่อให้เป็นเสมือนศูนย์รวมองค์ความรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะการนำเอารูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จของผู้นำนักธุรกิจ J&C ในแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลายรวมไปจนถึงประสบการณ์และองค์ความรู้แต่ละวิธีการมารวมกันมาคัดกรองพร้อมเชื่อมโยงกันและกันให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนคนในองค์กรให้สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันการพัฒนา AI สำหรับ J&C นอกจากจะมีความชาญฉลาดในการคิด การวางแผน การวิเคราะห์โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วยังช่วยคัดกรองหาความต้องการในกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็สามารถใช้ AI พิจารณาแต่ละบุคคลว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้พร้อมเดินตามระบบอย่างมืออาชีพ “…เปรียบได้กับการที่ผมมีองค์ความรู้ก็สามารถโคนนิ่งความรู้ที่มีผนวกเข้ากับประสบการณ์จากคนสำเร็จรวมถึงมาตรฐานวิชาอาชีพนำมารวมกันเพื่อสอนผ่านเทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านระบบ ทำให้คนสำเร็จยกระดับทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญได้ในที่สุด…”

ดร.สมชาย กล่าวพร้อมเน้นย้ำถึงการสร้าง AI ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ รวมประสบการณ์และรวมรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดการแชร์ริ่งข้อมูล, แชร์ริ่งองค์ความรู้ และแชร์ริ่งทักษะความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกันได้ นอกจากนี้  New Sharing สำหรับ J&C ในก้าวต่อไปจะไม่ใช่แค่การแชร์ริ่งจากคนสู่คนเท่านั้นแต่จะหมายรวมถึงจากหุ่นยนต์สู่คน เป็น AI ที่นำมาใช้แชร์องค์ความรู้เป็นการอัพเลเวลโดยการพัฒนาทักษะ (Skill)  3 อย่าง ประกอบด้วย Reskill การทำทักษะที่ไม่ชำนาญให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น, Upskill การยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น  และ New Skill การเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่าง AI ก็เป็นทักษะใหม่เช่นกัน

“ในอนาคตอันใกล้เราจะสร้างมิติใหม่ทางธุรกิจในโลกธุรกิจเครือข่ายโดยสร้าง AI ที่นำองค์ความรู้ทุกอย่างมารวมอยู่ในระบบพร้อมมีระบบคัดกรองและอยู่ใน M commerce เสมือนเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้รีครูทที่มีทักษะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะตอบคำถามผู้มุ่งหวังว่าไม่รู้เรื่องใดและดูความถนัด ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้รู้คำตอบว่าผู้มุ่งหวังแต่ละคนต้องการสิ่งใดจะเป็นกลุ่มใด สามารถช่วยคัดกรองแบ่งกลุ่มคนในเครือข่ายออกเป็น 5 กลุ่มว่าควรเป็นผู้บริโภค, เป็นนักขาย, เป็นนักสร้างองค์กร,เป็นผู้  ฝึกอบรม ,หรือควรเป็นผู้นำ ซึ่งถือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ตรงตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีไว้ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย”

และที่สำคัญจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังสอดรับกับการยึดมั่นแนวทาง “5 Philosophy’s J&C” อันประกอบด้วย 1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน (Contribute)” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ,องค์ความรู้ ,ระบบหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้และพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยง่าย 2. แนวทางที่จะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดี (Experience) ที่ได้จากการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากอัพไลน์ดาวน์ไลน์หรือแม้แต่การเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆจากบริษัทฯโดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร JC Matrix ทำให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถและทักษะให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในที่สุดได้ 3.แนวทางการได้รับได้เข้าใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) 4.แนวทางการได้รับความรู้สึกที่ดีที่เป็นความสุข (Happiness)และ 5.แนวทางอันนำไปสู่ ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) ในทางธุรกิจของ J&C ได้อย่างแท้จริง