ศุภาลัย ส่งหนังสือมอบความสุขเริ่มต้นปี 64 “Healthy Brain Happy Life” สมองฟิต ชีวิตสุข

0
944

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบความสุขต้อนรับปีฉลู 2564 ส่งหนังสือ “Healthy Brain Happy Life” สมองฟิต ชีวิตสุข ในรูปแบบ Pocket Book เพื่อเป็นอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชนประจำปี โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม สร้างสรรค์หนังสือ Healthy Brain Happy Life “สมองฟิต ชีวิตสุข” โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นให้ผู้อ่านและครอบครัวพบแนวทางห่างไกลโรคสมอง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อรังสรรค์สุขภาพสมอง หัวใจ และอวัยวะที่สำคัญ สร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยจัดทำทั้งในรูปแบบหนังสืออ่านสวยงาม และรูปแบบ E-Book ผู้สนใจสามารถ Download หนังสือในรูปแบบออนไลน์

ได้ที่ http://bit.ly/3n93wXy หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1720