ม.เกริก เชิญชวน “นักธุรกิจไทย” ต่อยอดค้าขายกับ “จีน” ผ่านหลักสูตร “นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน”

0
1584

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวถึง “หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน” (นพธ.รุ่น 1) ว่า เป็นหลักสูตรที่แน่นด้วยเนื้อหาด้านวิชาการที่จะต่อยอดธุรกิจการค้าของไทยให้ทำการค้ากับประเทศจีนได้มากที่สุด ท่ามกลางปัจจุบันนี้ที่จีนเป็นจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักของโลก เช่น วิชาพื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมจีน วิชาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการทำการค้าจีน วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคไทย-จีน วิชากลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน วิชาพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวจีน วิชาการเงินและการธนาคารของจีน วิชาการจดทะเบียนร่วมทุนและการภาษีของจีน เป็นต้น 

    ทุกคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ คนที่เป็นกรรมการ มีทั้งนายแบงก์ มีทั้งนักลงทุน ทั้งชาวไทย ชาวจีน มีทั้งนักลงทุนต่างๆที่จะทำการค้ากับจีน ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน เราคงหลีกเลี่ยงจีนไม่ได้  แต่จะทำอย่างไรที่จะอยู่กับจีนได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการค้า การขาย การเงิน การลงทุน  เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากหลักสูตรนี้ เพราะวันนี้จีนเหมือนเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกไปแล้ว และ ในวันสุดท้ายของการเรียนจะเป็นวันที่นำเสนอแผนการทำธุรกิจของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีการเชิญวิทยากรชาวจีนมาบรรยาย 6 ครั้ง และ สำหรับวิทยากรชาวไทย 6 ครั้ง เพื่อให้ได้ความรู้อย่างเต็มที่ โดยมีหัวข้อ เช่น ค้าขายกับจีนแล้วทำอย่างไรจะเอาเงินกลับมาได้” ดร.วิริยะ กล่าว 

    ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร “นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน” กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า ผู้ที่มาเรียนจะได้รับความรู้ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็นักธุรกิจไทยก็มีหลายสมาคมที่ทำงานประสานกับนักธุรกิจจีน และ ในหลักสูตรนี้ ก็จะมีส่วนของสมาคมต่างๆ ได้ส่งตัวแทนมาเรียน เพื่อที่จะเรียนรู้ว่า จีนต้องการสินค้าอะไร โดยมีนักธุรกิจจีนมาบรรยายด้วย และ ได้อาจารย์จากสถาบันขงจื้อมาบรรยาย ทำให้คนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ได้ความรู้ตลอดหลักสูตร โดยการเรียนจะเรียนทุกวันเสาร์ เป็นเวลา 15 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.

     มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งมานานกว่า 60 ปีแล้ว วันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศจีน ซึ่งมีทั้งบัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีหลายคณะ มีหลายสาขา  และ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ มหาวิทยาลัยเกริกของเรา มีสถาบันภาษา และ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ ร่วมมือกับประเทศจีน ผ่านหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน ซึ่งศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นศูนย์การศึกษาที่บริการสังคมทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ทำให้ที่ผ่านมามีทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบไปแล้ว เรียกร้องว่า วันนี้ เราร่วมมือกับประเทศจีนแล้ว เราอยากจะได้หลักสูตรที่พัฒนาในการทำการค้าได้ด้วย โดยให้นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจจีนมาร่วมมือกัน มาจับคู่ทางธุรกิจกันได้ จึงมองว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์กับผู้เรียน ซึ่งตอนนี้ฐานทางด้านการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเกริกมีบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู เกือบ 100 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับจีน  มีนักศึกษาจีนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก 1,000 กว่าคน ซึ่ง อาจารย์ ดร.หวัง (เจ้าของมหาวิทยาลัยเกริกในปัจจุบัน) มีวิสัยทัศน์มาก  เอาคนไทยไปแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่จีน และเอานักศึกษาจีนมาเรียนที่ไทย ซึ่งคอร์สอันนี้เป็นคอร์สแลกเปลี่ยน ระดับปริญญาโท รับรองคุณภาพโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และ ตามนโยบายของนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี ซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์มาก ในการร่วมมือทางด้านการศึกษากับระดับนานาชาติ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และ ความร่วมมือกับประเทศจีน” ประธานหลักสูตรฯกล่าว  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ทิ้งท้ายว่า นกไร้ขน คนไร้เพื่อน คนจะบินสูงไม่ได้เลย ถ้าไม่มีเพื่อน เพราะฉะนั้นการมาเรียนหลักสูตรนี้ จะทำให้ได้ทั้งความรู้ และ รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นผ่านเครือข่ายนักธุรกิจจีน โดยหลักสูตรนี้ผู้ที่มาเรียนจะได้ประโยชน์ 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1.ได้เพื่อน 2.ได้ความรู้ และ 3. ได้ต่อยอดทางธุรกิจกับคู่ค้าที่สำคัญของโลกในยุคนี้คือประเทศจีน 

    สำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียด หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน  ได้ที่ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ โทรศัพท์มือถือ​  063-751-6318 ,  โทรศัพท์ : 02-907-5820 ต่อ 456  และ  02-0044-188  E mail  : bdi.krirku@gmail.com                      FB. หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า-นพธ.