0
1544

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2022 ที่อาคารรัฐสภาใหม่ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานบริหารกลุ่มบริษัทซีซีไอฯได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯของรัฐสภาไทย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองและท่านรองประธานคณะฯ รศ. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโชรวมทั้งคณะสว.ผู้ทรงเกียรติ อีกหลายท่านพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ชำนาญการระดับสากล เรียนเชิญให้ร่วมกันระดมสมอง

เพื่อแสวงหาแนวทางในการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานตามที่ทั่วโลกต้องการ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างถูกวิธีของผู้คนทั่วโลก ตลอดจนการสร้างโอกาสนำรายได้เข้าสู่ประเทศของเราได้เป็นอย่างมาก สามารถทดแทนการนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์มูลค่าหลายล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังจะส่งผลต่อเศรษกิจไทย เพิ่มพูนรายได้ประชาชาติมวลรวมโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักค้ำจุนประเทศตลอดมา

บรรยากาศการสัมนานับได้ว่าเป็นไปอย่างเข้มข้น กระชับฉับไว ได้สาระประโยชน์ทั้งความรู้ที่แท้จริงผสานประสบการณ์การปฏิบัติมากมายจากผู้ร่วมสัมนาทุกท่าน

ความหวังที่จะได้เห็นสมุนไพรไทยผงาดขึ้นเป็นหนึ่งในสมุนไพรระดับโลกอยู่เพียงแค่เอื้อมเบื้องหน้าของพวกเราแล้ว ขอทุกท่านมั่นใจได้เลยว่า
“สมุนไพรไทย ไม่เป็นสองรองใครในโลก”
เราจะต้องร่วมมือกัน พิสูจน์คำๆนี้ให้คนทั้งโลกประจักษ์และโปรดติดตามความสำเร็จความก้าวหน้า ของคณะกรรมาธิการฯชุดนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ..