ธ.ไทยเครดิตฯ ลุยโควิด-19 ฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พ่อค้าแม่ค้า  หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ผ่าน “โครงการตังค์โต Know-how” 

0
1338

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในวันที่ยากลำบากพร้อมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน เปิด  “โครงการตังค์โต Know-how หลักสูตรความรู้ทางการเงิน ที่จะช่วย หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ และคุณภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทั้งรูปแบบออนกราวนด์ และออนไลน์ หวังพ่อค้าแม่ค้าเข้าอบรม 50,000 รายทั่วประเทศ ภายในปี 2565 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรอีกด้วย

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “ธนาคารฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างมั่นคง จากผลสำรวจความรู้และทักษะทางการเงินล่าสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มรายได้ การออมเงิน และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ และการบริหารเงินสด  ซึ่งสอดคล้องกับการอบรมเรื่องความรู้ทางการเงิน  หนี่งในพันธกิจหลักของธนาคาร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรการเงินใหม่ให้เข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ภายใต้ชื่อ ตังค์โต Know-how ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเชื่อมั่นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดี แม้จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ หรือโรคระบาดในขณะนี้ เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแกร่งให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ล่าสุดหลักสูตรตังค์โต Know-how ยังได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้นำความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจ ถ่ายทอดสู่ประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะทางการเงิน สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย”

“ภายใต้ปรัชญา ทุกคนคือคนสำคัญ Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น  ที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอด จึงเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลตัวเล็กๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ เราจึงพร้อมอยู่เคียงข้าง และร่วมสนับสนุนในการเสริมศักยภาพผ่านองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผู้บริหาร ย้ำ

ส่วนหนึ่งของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตังค์โต Know-how ใหม่ล่าสุด ที่จัดอบรมทั้งแบบออนกราวนด์ และออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นแอนิเมชันที่สนุกและเข้าใจง่าย  ได้เผยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม อย่าง คงฤทธิ์ หนูมะเริง เจ้าของธุรกิจร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ เผยว่าได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อจะได้ทราบการเคลื่อนไหวของเงินในกระเป๋า และยังเสริมสร้างวินัยการออมเงิน แต่การอบรมครั้งนี้ทำให้เขาทราบถึงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ว่าสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ทิพย์รัตน์ คชพันธ์ แม่ค้าขายเบเกอรี่ เผยถึงโซเชียลมีเดียคือเส้นทางการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแต่การโปรโมตร้านให้เป็นที่รู้จัก ขยายผลต่อยอด ไปจนถึงการเข้าร่วมกับไรเดอร์ต่าง ๆ ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าที่สั่งของ เป็นความรู้ที่เธอได้รับจากการเข้าอบรม

บุปผา ผึ้งบริบูรณ์ เจ้าของธุรกิจร้านเสริมสวย เผยว่ารู้เพิ่มเรื่องการออมเงิน การลงทุน นอกเหนือจากที่ผ่านมา ที่เธอออมเงินด้วยการซื้อประกัน จนได้เข้าอบรมกับโครงการ ที่แนะนำลักษณะบัญชีเงินออมในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ที่เธอให้ความสนใจ เพราะเป็นบัญชีสำหรับการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ และยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดอีกด้วย

รัตติกาล นิกาจ แม่ค้าขายข้าวแกง เผยถึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมคือการจับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง จะส่งผลถึงการกำหนดเงินลงทุน ไปจนถึงการตั้งราคาสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่มรายได้ที่มากขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามได้ที่ www.tcrbank.com, www.facebook.com/TangToknow    how หรือสอบถาม 02 697 5454 

#ธนาคารไทยเครดิต #ใครไม่เห็นเราเห็น #ทุกคนคือคนสำคัญ #ตังค์โตKnowhow