กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 7” ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี

0
1511

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 7” ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี โดยมีพี่จิตอาสา พร้อมครูอาสาสมัคร มาร่วมให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กับเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา