กรุงไทยชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ชมริ้วขบวนยิ่งใหญ่นำโดย “อิงฟ้า” พร้อมชิม-ช้อป แบบไร้เงินสด

0
783

ธนาคารกรุงไทยย เชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 132 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา สัมผัสเมืองน่าอยู่คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง ชมริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ของธนาคาร “เกริกเกียรติก้องกรุงไทย เทวะราชนาคาภุชคินทร์ ชลธีศรีบางประกง” นำโดย “อิงฟ้า วราหะ” ในวันเปิดงาน 5 พฤศจิกายนนี้ ชิม-ช้อป ร้านค้าในงานกว่า 400 ร้านค้า แบบไร้เงินสด ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

​ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 132 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยธนาคารร่วมขบวนแห่ทางบกภายใต้แนวคิด “เกริกเกียรติก้องกรุงไทย เทวะราชนาคาภุชคินทร์ ชลธีศรีบางประกง” นำริ้วขบวนบุษบกเครื่องสักการะถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว โดยมี อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และรองอันดับ 1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ในชุดนาคพญานาคินี เทวีศรีประทุมมา ร่วมขบวนแห่ ภายในงานผู้มาเที่ยวชมสามารถเลือกจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีประจำจังหวัดจากร้านค้ากว่า 400 ร้านค้า เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ผ่านการสแกน QR Code ตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนกิจกรรมและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 5 จังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”