กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

0
286

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีงานบุญที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยบริษัทฯ ได้มอบร่มให้แก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในจังหวัดภูเก็ต

เพื่อใช้ประโยชน์ในงานดังกล่าว และร่วมออกบูทกิจกรรมสร้างสีสันและมอบสิ่งของอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ เสื้อกันฝน พัดสปริง น้ำดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีประชาชนสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมจากกรุงเทพประกันภัยกันเป็นจำนวนมาก ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยมีแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเพิ่มการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ