หน้าแรก แท็ก Medical Device Inno Awards 2018

แท็ก: Medical Device Inno Awards 2018

Medical Device Inno Awards 2018

งานที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรวมไปถึง ประชากรในประเทศที่มีกลุ่มผู้พิการ ทางสถาบันพลาสติก จึงได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการที่ให้บุคคลทั่วไปและ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้มีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้ในอนาคต โดย ณ ตอนนี้ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึง เพราะ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นงานนี้นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ โดยใช้วิธีการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ สิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญคือ นวัตกรรมที่พัฒนาและสามารถต่อยอดจนไปถึงสามารถผลิตและนำมาทดลองใช้ได้จริง จึงมีการจัดการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ หรืองาน Medical...

MOST POPULAR

J&C ร่วมมือดีป้าช่วยคนไร้บ้าน

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ขอเป็นอีกหนึ่งแรงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility - CSR) ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการจ้างวานข้า:คนไร้บ้านแต่ไม่ไร้หัวใจ โดยมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับร่วมบริจาคอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก

HOT NEWS