หน้าแรก แท็ก CIT

แท็ก: CIT

คปภ. จัดงานสัมมนา InsurTech Roundtable : สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล

คปภ. เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนระบบประกันภัยก้าวทันเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา InsurTech Roundtable : สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล มีความละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันนวัตกรรมใหม่ จึงต้องมีการเฝ้าระวัง รวมถึงวางมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Preemptive Measure) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในอนาคตปริมาณข้อมูลด้านการประกันภัยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกันภัยในอนาคต ทั้งนี้...

MOST POPULAR

บทสรุปของ “THE NIGH CONDO ปิ่นเกล้า-จรัญ” คอนโดใหม่ ราคาเริ่มต้น 1.32 ลบ.* ที่ผู้หญิงช่างเลือกหมายปอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ผู้หญิง” มีนิสัยช่างเลือก ช่างเปรียบเทียบ หากให้เลือกซื้อคอนโดสักห้อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ” มีมากมายร้อยแปด นอกจากราคาที่สมเหตุสมผลกับโลเคชั่น ส่วนกลางครบครัน การออกแบบฟังก์​    ชั่นที่ตอบโจทย์แล้ว ความแตกต่างที่ โชคสว่างเคหะการ ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์ THE NIGH CONDO พยายามสร้างความต่างอย่างมีสไตล์ จนเหล่าสาวๆ เล็งไว้ในลิสต์ นั่นก็คือ การออกแบบห้องหน้ากว้างพิเศษ แนวคิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน...

HOT NEWS