SABINA ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 ชวนโละบราเก่าไปเป็นพลังงานสะอาดกับโครงการ New Life BRA CYCLE

0
565

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” นำ โครงการ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าเป็น “พลังงานสะอาด” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลกกับงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโซน SX REPARTMENT STORE รวมทิ้ง รวมแบ่งปันของนอกสายตา ทิ้งแบบไหนดีต่อโลก ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำชุดชั้นในเก่าทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ มาบริจาคผ่านรถรับสิ่งของแบ่งปันภายในงาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) ได้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยชุดชั้นในเก่าเหล่านั้นจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป