PR9 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA จัดกิจกรรม CSR  ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด จ.เพชรบุรี 

0
271

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหาร บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA ในการจัดโครงการ CSR ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าตอบแทนกลับสู่สังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามศักยภาพ โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมกับมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

การเข้าร่วมจัดโครงการ CSR ครั้งที่ผ่านมานี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งการบริจาคสิ่งของและมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการกุศลหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงโรงเรียน และโรงพยาบาลอีกมากมายรวมแล้วกว่า 20 หน่วยงาน