On Leadership ByCEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0
995

คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงขั้นที่ประสบความสำเร็จ แต่มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไปถึงฝั่งฝัน เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีความฝันที่ให้อารมณ์ความรู้สึกและควรค่าแก่การไขว่คว้า เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถออกแบบความฝันที่ให้พลัง On Leadership ฉบับนี้ จึงขอนำทุกท่านมาประเมินลักษณะ 10 ประการของความฝันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีความฝันยืนหยัดต่อสู้จนคว้าชัย ดังนี้

1.ความเป็นเจ้าของ
ความฝันนี้เป็นของเราจริงหรือไม่ หรือเราฝันตามคนอื่น ความรู้สึกเป็นเจ้าของความฝัน จะช่วยทำให้เราพร้อมทุ่มเทในการสร้างจากพลังภายใน ซึ่งต่างจากการทำเพื่อฝันคนอื่น เราจะขาดแรงจูงใจที่เข้มข้น

2.ภาพฝันนั้นชัดเจนหรือไม่
ความชัดเจนคือพลังอำนาจ ถ้าภาพฝันนั้นเบลอๆ มันจะไม่สามารถก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก และมองไม่เห็นองค์ประกอบสำคัญ ถ้าภาพฝันชัด จะช่วยให้เราเห็นองค์ประกอบครบ กฎแห่งการดึงดูดจะช่วยทำงานร่วมกับกฎแห่งการลงมือทำ ซึ่งจะทำให้เรากล้าที่จะเร่งเครื่อง เพื่อขยับตัวให้เข้าใกล้ภาพฝันนั้นยิ่งๆขึ้น

3.สามารถวางเป้าหมายแต่ละหลักไมล์ได้หรือไม่
เป้าหมายคือระดับความก้าวหน้าและความสำเร็จที่ตรวจวัดได้ในแต่ละระยะหรือแต่ละระดับของความสำเร็จ ดังนั้น ความฝันจะมีโอกาสเป็นจริง เมื่อมีตัวชี้วัดเป้าหมายให้เราสามารถประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและรู้ระยะการก้าวเดินสถานีต่อไปเสมอ

4.ความปรารถนาอันแรงกล้า
เมื่อคิดถึงภาพฝัน คุณมีอารมณ์ความต้องการที่จะไขว่คว้ามากแค่ไหน เพราะการสร้างปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เราจำเป็นต้องมีอารมณ์ในการขับเคลื่อน และอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดนั้น เกิดจากพลังความปรารถนาที่แรงกล้า

5.แผนการสร้าง
การบรรลุความฝันไม่ใช่เรื่องของจุดหมายปลายทาง แต่มันคือกระบวนการเดินทาง ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบว่า คุณมีแผนการเดินทางไปสู่จุดหมายหรือไม่ แผนการนั้น มันรอบด้านพอที่จะหวังผลลัพธ์ได้มากน้อยแค่ไหน

6.ทรัพยากรที่จำเป็น
การทำฝันให้เป็นจริงนั้น คือการปิดช่องว่างระหว่างจุดปัจจุบันกับอนาคต ซึ่งการปิดช่องว่างนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านเวลา คน เงินและความรู้ ความสามารถ เราจึงจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อให้เรามีปัจจัยนำเข้าให้เกิดการสร้างผลลัพธ์จนบรรลุเป้าหมาย

7.การจ่ายราคา
คุณพร้อมที่จะจ่ายราคาในการเรียนรู้ การทำงานสร้างความแตกต่าง การเรียนรู้พัฒนาตน การยืนหยัดแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมขึ้น รวมทั้งการเอาชนะอุปสรรคหรือไม่

8.ความมุ่งมั่นทุ่มเท
คุณพร้อมที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อชัยชนะหรือไม่ เพราะฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องการหัวใจยิ่งใหญ่ที่วัดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างชาญฉลาดชนิดที่ใส่เต็มร้อยโดยปราศจากความลังเลสงสัย

9.การเติมเต็มชีวิต
การทำสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งสู่ความฝันนั้น ทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ ถ้าทุกย่างก้าวสู่ฝันของคุณนั้น มีแต่ความเครียด ความแตกแยกและความไร้สุข นั่นหมายถึงสิ่งที่บั่นทอนชีวิตคุณ แต่ถ้าในระหว่างทาง คุณมีความสุข ความหวังและความภูมิใจ นั่นคือฝันที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้แก่คุณ คุณก็จะมีพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่

10.เป็นประโยชน์กับใครบ้าง
ความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นฝันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคมในระหว่างการสร้างจนถึงจุดหมายแห่งความสำเร็จ เพราะความฝันที่มีคุณค่า ต้องเป็นฝันที่ขยายขอบเขตแห่งความสร้างสรรค์ ไม่ใช่ฝันที่จำกัดประโยชน์เฉพาะตน เพราะนั่นเป็นฝันที่เห็นแก่ตัว คุณจะขาดพลังระดับจิตวิญญาณ จะมีเหลือเพียงแค่พลังแห่งวัตถุเท่านั้น

นี่คือ 10 คำถามเกี่ยวกับความฝันของคุณ ถ้าใครได้ทบทวนถามตอบจนได้คำตอบที่ส่งเสริมผมมั่นใจว่าจะสามารถสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน