OCEAN LIFE ไทยสมุทร เผยผลการดำเนินงานปี 64 ทำกำไรกว่า 945 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าใช้พลังความรักสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและทุกคน ด้วยแนวคิด “Sustainable with Love”

0
1369

  บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เผยผลการดำเนินงานปี 2564 สร้างกำไรสุทธิ 945 ล้านบาท มีรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 14,712 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการใช้พลังความรักดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงมากว่า 73 ปี เดินหน้าสนับสนุนให้ทุกคนใช้ความรัก (Love Mindset) เป็นภูมิคุ้มกันรับมือโลกที่ไม่แน่นอน และประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Sustainable with Love – รักคือพลังสร้างความยั่งยืน” ผลักดันให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตไปพร้อมการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพ การเงิน รวมทั้งการทำให้โลกนี้น่าอยู่ สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

   

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เปิดเผยว่า ปี 2564 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ซึ่งมีความต่อเนื่องยาวนาน และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ด้วยพลังความรักภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ผสานกับภูมิคุ้มกันที่เรามีจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ และเพื่อทำให้ลูกค้าของเราปลอดภัยท่ามกลางวิกฤต ส่งผลให้ปี 2564 เป็นอีกปีที่ COVID-19 หยุดเราไม่ได้ 

ปี 2564 เป็นอีกปีที่ COVID-19 หยุดเราไม่ได้!!

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 14,712 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่ จำนวน 2,747 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่ 11,965 ล้านบาท  และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 84% โดยสามารถสร้างการเติบโตที่โดดเด่นในช่องธนาคาร (Bancassurance) มีอัตราการเติบโตถึง 46% รองลงมาเป็นช่องทางดิจิทัลซึ่งตอบโจทย์ยุค New Normal มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทก็ยังใช้ความสามารถในการบริหารพอร์ตลงทุน จนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 5.05% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 945 ล้านบาท 

ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินมากว่า 73 ปี

ณ สิ้นปี 2564 OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 99,653 ล้านบาท มีเงินสำรองประกันชีวิต จำนวน 76,724 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio (CAR) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 472.90% นับว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต และสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดที่ 120% ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมั่นคงของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตมากว่า 73 ปี สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับบริษัทกว่า 2.3 ล้านราย

ปี 2565 ดูแลคนไทยฝ่าวิกฤตด้วย LOVE MINDSET

คุณนุสรากล่าวว่า “ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA World แต่ด้วยพลังความรักที่เป็นรากฐานและแรงบันดาลใจ ทำให้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และเร่งพัฒนาในทุกมิติ เพื่อดูแลลูกค้าให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยท่ามกลางภาวะวิกฤต ซึ่งเราได้ให้คุณค่าพลังความรักนั้นว่า LOVE MINDSET เกิดจากพลังความรัก 3 ด้าน คือ Love Your Health รักสุขภาพเพื่อพร้อมรับมือทุกโรคภัย Love Your Wealth รักการออมและวางแผนการเงินเพื่อพร้อมรับมือปัญหาเศรษฐกิจ Love The World รักษ์โลกดูแลสังคม เพื่อส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

เปิดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable with Love

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความรัก และความยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในภารกิจ (Mission) และค่านิยมหลัก (Core Value) ทั้งความรักและความยั่งยืนจึงเป็นหัวใจหลักใน     การพัฒนาและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจตลอดมา ดังนั้นเมื่อมีการจัดทำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงใช้แนวคิด “Sustainable with Love – รักคือพลังสร้างความยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย

  1. Health – ความยั่งยืนด้านสุขภาพ สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ ใช้ชีวิตไม่ประมาท ด้วยกิจกรรม โครงการ และแบบประกันช่วยดูแลสุขภาพทุกช่วงชีวิต อาทิ Healthcare Ecosystem ที่เรามี OCEAN CLUB APP ดูแลลูกค้าได้มากกว่า Royalty Program สามารถเปลี่ยนความรักสุขภาพจากการเดิน วิ่ง นอน หรือขี่จักรยาน ให้เป็น OCHI COIN ใช้แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย Digital Healthcare Service บริการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนป่วย เมื่อป่วย หลังป่วย ทั้ง OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับช่วยชีวิตเพียงสแกน QR Code OCEAN LIFE BEST DOCTOR ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ OCEAN LIFE TELEMED /TELEPHARMACY ปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรออนไลน์ OCEAN LIFE MY NURSE บริการดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้นที่บ้าน และ Health Protection แบบประกันชีวิตที่หลากหลายให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ OCEAN LIFE ENJOY HEALTH เป็นตัวชูโรง ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท และใหม่ล่าสุด!! กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ OCEAN LIFE SUPREME HEALTH การดูแลเหนือระดับที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายระดับพรีเมียม สูงสุดถึง 80 ล้านบาท
  1. Wealth – ความยั่งยืนทางการเงิน สนับสนุนความรักการออมและวางแผนการเงิน ด้วยกิจกรรม และแบบประกันออมทรัพย์ต่าง ๆ ทั้ง Wealth Solution แบบประกันที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยเครื่องมือช่วยวางแผนการเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ง่ายขึ้น พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ (Financial Planner) ที่พร้อมดูแลและแนะนำการวางแผนชีวิต และวางแผนการเงิน ให้ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเงินตามที่ตั้งใจ
  2. World – ความยั่งยืนของโลกและสังคมที่ดี สนับสนุนความรักษ์โลก สังคม สิ่งแวดล้อม และมี      ธรรมาภิบาลตามแนวทาง ESG เพื่อโลกและสังคมที่น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Environment – ด้านสิ่งแวดล้อม จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ พร้อมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างรู้คุณค่า โดยนำหลัก 3R เข้ามาปรับใช้ ทั้ง Reuse-Reduce-Recycle  Social – ด้านสังคม เริ่มด้วยการสร้างชมรม OCEAN LIFE ไทยสมุทรจิตอาสา ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ และสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ นอกจากนั้น เรายังส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนโอกาสใน  การเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ละเลยที่จะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมมีการจ้างงานผู้พิการโดยทุกคนได้รับ  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมมีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ Governance – ด้านธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบจรรยาบรรณ ด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยสารสนเทศ  การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมดูแลบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โดยมี 2 พลังผลักดันสนับสนุนความยั่งยืนทั้งสามด้านให้เกิดขึ้นจริง ได้แก่ People, Culture & Partnerships สร้างจิตสำนึกและพันธมิตรสร้างความยั่งยืน ด้วยการสร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นและตระหนักถึงความยั่งยืน พร้อมจับมือพันธมิตรรอบด้าน และ Technology & Innovation – สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐาน โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนให้เป็นเรื่องง่าย 

คุณนุสรากล่าวทิ้งท้าย “เราเชื่อว่าความยั่งยืนที่เราร่วมกันสร้าง ไม่เพียงแต่เป็นจุดแข็งใหม่ให้ธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการส่งมอบความรักในรูปแบบของอนาคตที่ดี ที่มาจากความรับผิดชอบในทุกด้านของพวกเรา ให้กับคนรุ่นต่อไป” 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมดี ๆ ของบริษัทผ่านทาง OCEAN CLUB APPLICATION / LINE : @oceanlife / Facebook : Oceanlifepage และเว็บไซต์ www.ocean.co.th  หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888