Gossip News

0
403

ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยมายาวนานกว่า 34 ปี เส้นทางที่ผ่านมา LPN คงต้องเจออุปสรรคทางธุรกิจมากมาย โดยครั้งล่าสุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก กินระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปี แต่คุณมีน โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ก็ข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้มาได้

ซึ่งได้รับการการันตีการบริหารจัดการองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้นำแผนการเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 จากบริษัทจดทะเบียนมาคัดเลือกเป็นกรณีตัวอย่าง โดย LPN เป็น 1 ใน 149 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกมาบันทึกไว้ใน “Sustainable Development Showcase 2020 : แนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19” จนเป็นที่มาของการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงแนวทางในการรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นของภาคธุรกิจ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดครบถ้วนในรูปแบบของหนังสือพอคเกตบุคขนาดพกพา ‘COVID-19 วิกฤติและโอกาส’ We turn crisis into opportunity

โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาอ่านสบาย เข้าใจง่าย พร้อมทั้งยังอธิบายรายละเอียดได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนและสามารถนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับวิกฤติต่างๆครั้งต่อไปในอนาคต สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจรับ สามารถติดต่อเพื่อขอรับหนังสือได้ฟรี! (จำนวนจำกัด) ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร โทร 02-285-5011 ต่อ 226

#LPNdevelopment #LivableCommunity #LPNสังคมคุณภาพ #LPNน่าอยู่
#หนังสือแนะนำ #Covid-19วิกฤติและโอกาส