CMSK ประกาศความพร้อมหนุนองค์ความรู้สินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโลกการลงทุนส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาบันการเงิน ดีเดย์เดือน มี.ค.นี้ หวังเป็นตัวช่วยให้พอร์ตการลงทุนผู้ลงทุนทั่วไปสามารถบริหารสินทรัพย์ได้อย่างแข็งแกร่ง

0
1440

    CMSK มั่นใจการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นโลกคู่ขนานที่อยู่คู่กับการลงทุนส่วนบุคคลได้ พร้อมเป็นตัวแทนลุยสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรสถาบันการเงินเข้าใจ Digital Asset หวังเสริมทัพให้พอร์ตผู้ลงทุนไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงจับต้นชนปลายข้อมูลการลงทุนเอง ชี้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลไม่ใช่แค่กระแสแต่มีโอกาสเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

    ดร.ชาติชาย มีสุขโข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด  (CMSK) บริษัทที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินอิสระสัญชาติไทย เปิดเผยว่า CMSK ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้างมากขึ้น โดยจะเริ่มต้นให้คำแนะนำจากการบุคลากรของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง CMSK จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน (เทรนนิ่ง) ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านที่ปรึกษาทางการลงทุน และยังได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอบรมนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว 

    “เชื่อว่าการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ใช่เป็นเพียงกระแสเท่านั้น แต่จะเป็นการลงทุนที่เป็นโลกคู่ขนานและจับต้องได้ไปกับการลงทุนส่วนบุคคล (Personal Finance) เหมือนกับที่มีการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนปัจจุบัน (Traditional Finance) ขณะที่องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่ผู้ที่ผ่านการอบรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนซึ่งมีความน่าเชื่อถือและจะถูกส่งต่อไปยังผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นผลดีกับผู้ลงทุนเองที่ทำให้ไม่ต้องไปจับต้นชนปลายฟังความรู้จากโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยเกิดการลงทุนที่ผิดพลาดทั้งที่ไม่มีความเข้าใจ หรือเสียโอกาสในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แข็งแกร่ง”ดร.ชาติชายกล่าว

    อย่างไรก็ดี มองว่า ปัจจัยที่จะทำให้ CMSK เป็นทางเลือกของผู้แนะนำการลงทุนมาอบรมมี 3 ข้อ คือ CMSK เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอบรมนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว ที่สำคัญคือไม่มีความขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากเป็นสถาบันที่จัดให้ความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปริมาณการซื้อขายหรือวอลุ่มเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด และสุดท้ายการอบรมที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารสองทางที่มีสามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ให้องค์ความรู้และผู้อบรม (Interactive) เนื่องจากต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่ใหม่และต้องใช้เวลาในการทำงานเข้าใจ ดังนั้น การอ่านจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ หรือดูจากโชเชียลมีเดียนั้นไม่สามารถสื่อสารด้วยการตอบคำถามได้ทันทีหากเกิดความสงสัย

“ปัจจุบัน CMSK ยังมุ่งไปเรื่อง Personal Finance โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะมีส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ลงทุนได้อย่างเชี่ยวชาญมากกว่า ที่สำคัญคือหลักสูตรความรู้สินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นบนความคิดพื้นฐานของนักวางแผนทางการเงิน CFP ที่สามารถเชื่อมโยงและให้คำแนะนำการลงทุนได้ทั้งการลงทุนแบบเดิม แต่ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในพอร์ตด้วย (Asset Allocation) ซึ่งจะสัดส่วนเท่าไรต้องมีการประเมินความเหมาะสมของแต่ละคน หรือแม้จะแนะนำให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ แต่ก็ควรเลือกแบบที่เป็น Stablecoin เพื่อสร้างความมั่นใจได้มากกว่า”ผู้บริหาร CMSK กล่าว 

    ดร.ชาติชาย กล่าวถึงการที่ล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะมีการเปิดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2565 นี้แสดงให้เห็นว่า เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความสำคัญในโลกปัจจุบันมากขึ้น และน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เหมือนกับที่กว่า 40 ปีก่อนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐหากมองว่าตลาดหุ้นเกิดมาเพื่อการเก็งกำไรเฉพาะเท่านั้นก็คงไม่เกิดการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา จนตอนนี้ต้องยอมรับว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประเทศได้ไม่น้อย 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการลงทุนในรูปแบบเดิมไม่ว่าจะตลาดเงินหรือตลาดทุนต้องมีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนซึ่งต้องมีการสอบใบอนุญาตต่างๆ และแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับการแนะนำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาก็ตาม แต่ทาง CMSK เล็งเห็นว่า เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มดำเนินการเพราะอย่างน้อยจะทำให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้มากขึ้น และสามารถลงทุนได้ผสมผสานกับพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่เดิม เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสุดหรือแย่สุด แต่นั้นคือ การที่ต้องมีการลงทุนผสมผสานหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกันเพื่อบริหารความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนมีความแข็งแกร่งหากสินทรัพย์ใดเกิดความผันผวนขึ้นมา ที่สำคัญจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมการลงทุนมีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินได้เป็นโลกคู่ขนานทั้งแบบใหม่และแบบเก่าได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ แม้เบื้องต้น CMSK จะเน้นอบรมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นหลักก่อน แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเปิดอบรมให้กับนักลงทุนทั่วไปที่สนใจมาศึกษาความรู้เบื้องต้นในสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือน่าเชื่อถือ แต่ขอเริ่มในเฟสต่อไป เนื่องจากต้องมีการจัดรายละเอียดของหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและความเข้าใจการลงทุนมาก่อนแล้ว กับผู้ที่เพิ่งเริ่มเป็นนักลงทุนหน้าใหม่

สำหรับหลักสูตรการอบรมสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้น จะเริ่มเปิดให้มีการอบรมตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้เป็นต้นไป ซึ่งมีตัวอย่างรายละเอียดดังสูตรดังนี้ 1.ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain and crypto assets fundamentals for the beginner) 2.วิธีอ่านเอกสารเสนอรายละเอียดโปรเจ็กต์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล (Reading the white paper and tokenomics) 3.การวิเคราะห์พื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินปัจจุบัน (Fundamental analysis of blockchain native currencies) และ 4.การทำงานของระบบที่ไร้ตัวกลางและวิธีการบริหารสินทรัพย์ตลาดแลกเปลี่ยนที่ปราศจากตัวกลาง (How Defi works and how to make money from Defi)

เกี่ยวกับ CMSK

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด  (CMSK) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินอิสระ โดย CMSK Academy เป็นสถาบันอบรมได้รับอนุญาต จากสมาคมนักวางแผนการเงินฯ เพื่อจัดอบรม หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® และธุรกิจ CMSK Wealth บริการให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม หรือเป้าหมายเฉพาะ อย่างเป็นกลาง เป็นอิสระ จากสถาบันการเงิน โดยยึดหลักการทำงาน 3C ได้แก่ Client First ประโยชน์ของลูกค้าสำคัญที่สุด Comprehensive บริการครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง และ Competency มีความรู้ความสามารถระดับสากล