MOST POPULAR

“TAXI กับ COVID-19”

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับและ ผู้โดยสารแท็กซี่ กันให้มากขึ้น ข้อกำหนด ศูนย์โควิด -19 กทม.เกี่ยวกับ Taxi คนขับรถแท็กซี่ 1️⃣ หากไม่สบายห้ามขับรถเด็ดขาด และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมถึงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และทิชชูประจำรถ 2️⃣ เปิดแอร์โดยให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารและให้เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการผู้โดยสาร 3️⃣ หมั่นทำความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกกะ...

HOT NEWS