MOST POPULAR

โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทยเปิดสำนักงานแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้า

(23 มกราคม 2564) โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทย ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ ชั้น 16 อาคาร​    จามจุรีสแควร์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฟร์ไล้ฟ์ทรานเฟอร์แฟกเตอร์วิสต้า สำนักงานแห่งใหม่นี้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กรและเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ นายนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทย จำกัด “เราต้องการเริ่มต้นปี 2564 ด้วยการเปิดสำนักงานใหม่และเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่เพื่อดูแลสุขภาพดวงตา ...

HOT NEWS