MOST POPULAR

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

นายดนัย ภักดิ์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์สมุทรปราการ พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาว   ...

HOT NEWS