MOST POPULAR

ซีพี ออลล์จับมือ สสว. และ กสอ. เชิดชูศักยภาพเอสเอ็มอีไทย มอบ 21 รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น...

“ซีพี ออลล์” จับมือ สสว. และ กสอ. ร่วมเชิดชูเอสเอ็มอีมีศักยภาพ 10 ประเภท มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” ให้แก่เอสเอ็มอี 21 ราย ในงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” หวังร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้เอสเอ็มอีหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินค้าชุมชน กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ...

HOT NEWS