BKI อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

0
367

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คนของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ใน

โครงการ BKI อาสาพัฒนาโรงเรียน โดยการทาสีสนามกีฬาและเครื่องเล่นเด็ก การวาดภาพระบายสีห้องประชุมของโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็น เช่น เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมตู้กดน้ำดื่ม โดยมีนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 สำหรับโครงการ BKI อาสาพัฒนาโรงเรียน เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้มีสุขอนามัยที่ดี