BEST Express ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

0
1439

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you โดยศูนย์บริการสาขาจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และนํ้าดื่ม พร้อมถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หมู่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน

ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ BEST Express ใส่ใจและให้ความสำคัญตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อคืนกำไรสู่สังคมควบคู่กันตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน