0
1905

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วไทย ขอขอบคุณคนไทยที่ตอบรับความห่วงใย ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพ “BDMS Check Up” เป็นอย่างดี แพคเกจตรวจสุขภาพพื้นฐานราคาแพ็กเกจ 990 บาท นี้มีถึง 28 .. 2564 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ โรงพยาบาลทั้ง 6 กลุ่มในเครือ BDMS กลุ่ม รพ.กรุงเทพ กลุ่ม รพ.สมิติเวช รพ.บีเอ็นเอช กลุ่ม รพ.พญาไท กลุ่ม รพ.เปาโล ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ และ BDMS Wellness Clinic หรือ www.savedrugonline.com