ไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่า ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ

0
663

8 กันยายน 2565 II ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

10 ปี ไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่า ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำองค์ความรู้ของงานวิจัย มาใช้เชิงพาณิชย์ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมผลักดันงานวิจัยของคนไทยจากหิ้งสู่ห้าง โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ไอยราแพลนเน็ต คือ องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

#PR_AIYARA #MOU #ไอยราแพลนเน็ต #สวก.