“เอสซีบี ดีแบงก์” เปิดตัวแอปพลิเคชัน “SPRING UP”  ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพครบวงจร สร้างมิติใหม่รุกตลาด Health Tech

0
1714

เอสซีบี ดีแบงก์” (SCB DBANK) หน่วยงานด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สองพันธมิตร มหาวิทยาลัยมหิดลและ กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทยเตรียมรุกตลาดเฮลธ์เทค (Health Tech) นำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี มาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อให้กับคนไทย ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ “SPRING UP” (สปริงอัพ) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ครอบคลุม 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ Food, Fitness และ Telemedicine ช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพด้วยแผนโภชนาการ และแผนออกกำลังกายที่ออกแบบเฉพาะบุคคล พร้อมคลายความกังวลเมื่อเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สะดวก ใช้งานง่าย จบครบในแอปฯ เดียว มุ่งหวังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกให้คนไทยสุขภาพดียิ่งขึ้น พร้อมให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้บริการแล้ววันนี้ ทั้งนี้ “SPRING UP”ตั้งเป้ามียอดดาวน์โหลดเพื่อใช้งานกว่า 2 ล้านราย ภายในสิ้นปี 2565

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBANK) กล่าวว่า “เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ที่มีข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าใจลูกค้าและขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และโซลูชันทางการเงินอย่างครบวงจรที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าในทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในระบบนิเวศที่เราให้ความสำคัญคือ เฮลธ์เทค (Health Tech) จึงได้ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และ “กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย” ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำระดับภูมิภาค และเชี่ยวชาญในการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาร่วมกันพัฒนา “SPRING UP” (สปริงอัพ) ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพครบวงจร ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ Food, Fitness และ Telemedicine โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์ม “SPRING UP” จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้รักสุขภาพเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะมียอดดาวน์โหลดแอปฯ เพื่อใช้งานกว่า 2 ล้านราย”

นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ เราได้นำเอาองค์ความรู้ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา มาช่วยต่อยอด และพัฒนาฟีเจอร์ FOOD เรื่องแนะนำและแจ้งข้อมูลโภชนาการสำหรับคุณ พร้อมถ่ายรูปบันทึกการกินและคำนวณโภชนาการอัตโนมัติ ด้วยเมนูอาหารไทย และนานาชาติมากกว่า 5,000 เมนู พร้อมทั้งให้ข้อมูลโภชนาการเชิงลึก เพื่อที่จะได้วางแผนการรับประทานได้ถูกต้อง ฟีเจอร์ FITNESS การออกแบบการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายกว่า 200 คลิป ให้บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี และเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจร”

นายแพทย์สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย (Good Doctor Technology Thailand: GDTT) กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง เอสซีบี ดีแบงก์” ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยได้อย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เราได้เข้ามาให้บริการฟีเจอร์ Telemedicine ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญบน “SPRING UP” ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้หลายคนสามารถดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ดีกว่าเคยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพูดคุย หรือปรึกษาแพทย์เมื่อเวลาเจ็บป่วยแล้วเท่านั้น การผสมผสานบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบแชทแบบไม่จำกัด โดย “SPRING UP” จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถหาแนวทางป้องกันในการจัดการสุขภาพโดยรวมของพวกเขาเมื่อเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพภายใต้มาตรฐานการดูแลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราได้สร้างความมั่นใจว่าแอปพลิเคชันจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ และช่วยให้สามารถจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์ไปยังผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อีกด้วย”

“SPRING UP” ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพครบวงจร ผู้ช่วยฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งภายในและภายนอก ช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพ ด้วยแผนโภชนาการ และแผนการออกกำลังกาย ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล ด้วยขีดความสามารถของของแพลตฟอร์มที่จะช่วยจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมคลายความกังวลเมื่อเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ สะดวก ใช้งานง่าย มาพร้อม 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่

  1. FOOD: ฟรี! แนะนำและแจ้งเตือนข้อมูลโภชนาการสำหรับคุณ ตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมถ่ายรูปบันทึกการกินและคำนวณโภชนาการอัตโนมัติ ด้วยเมนูอาหารไทยและนานาชาติมากกว่า 5,000 เมนู
  2. FITNESS: ฟรี! แนะนำแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น พร้อมคลิปออกกำลังกายมากกว่า 200 คลิป 
  3. TELEMEDICINE: แชทกับแพทย์ทุกคำถามสุขภาพและความเป็นอยู่ ไม่จำกัด พร้อมส่งยาตามแพทย์สั่งถึงบ้าน จากกู๊ด ดอกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพชั้นนำระดับภูมิภาค

    พิเศษ! โปรโมชั่นช่วงเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SPRING UP” ฟรี! ทดลองบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 1 เดือน หรือสมัครสมาชิกปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นเวลา 1 ปี ในราคาเพียง 999 บาท พร้อมรับฟรี! สมาร์ทวอทซ์ Huawei band 4 มูลค่า 999 บาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.springup.health หรือสนใจติดตามข้อมูลอัปเดตด้านสุขภาพสนุก ๆ ได้ที่ facebook.com/springup.health 

สำหรับผู้ที่รักสุขภาพต้องการฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งภายในและภายนอก กับ “SPRING UP” ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพออนไลน์ครบวงจร สามารถดาวน์โหลดได้ที่

  • ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด: http://onelink.to/7a4nu9
  • QR Code สำหรับดาวน์โหลด

                                                                           #SCBDBANK #SpringUp #แอปสุขภาพครบวงจร