“เมืองไทยประกันภัย” รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

0
528

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดขึ้น โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และมีนายอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างกำไรทางใจสู่สังคม

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 ด้านการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 พร้อมสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการได้จำนวนมากขึ้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ และเครือข่าย ได้สนับสนุนอาชีพแก่ผู้พิการกว่า 300 คน ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการ”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทุ่มเทดำเนินภารกิจแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ