เมืองฝูชิงฉลอง 30 ปีแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

0
947

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2533 เมืองฝูชิง ซึ่งเคยเป็นอำเภอมาก่อน ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นเมืองระดับอำเภอของนครฝูโจว นับตั้งแต่นั้นมา เมืองฝูชิงได้เข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาอันเจริญรุ่งเรือง

ปัจจุบัน เมืองฝูชิงรั้งอันดับ 15 ในการจัดอันดับ 100 อำเภอชั้นนำของประเทศ และรั้งอันดับ 2 ในมณฑลฝูเจี้ยน โดยเมืองฝูชิงพัฒนาจากอำเภอเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันแข็งแกร่ง โดยมีจีดีพีเพิ่มขึ้นถึง 95 เท่าตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา และเมืองฝูชิงยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ โดยรั้งอันดับ 1 ในนครฝูโจวจากการประเมิน “การพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการต่าง ๆ” และการดึงดูดการลงทุน

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองฝูชิงยังไม่มีทางด่วนหรือทางรถไฟ และมีเครือข่ายถนนที่หนาแน่นน้อยที่สุดในนครฝูโจว ปัจจุบัน เมืองฝูชิงมีท่าเรือเจียงหยินที่เชื่อมกับโลกภายนอก มีทางด่วนและทางรถไฟเข้า-ออกเมืองอย่างรวดเร็ว และมีเครือข่ายถนนหนาแน่นที่สุดในนครฝูโจว นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองศิวิไลซ์และเมืองน่าอยู่ระดับชาติของจีนประจำปี 2563

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองฝูชิงมีรถพยาบาลคันเดียว ปัจจุบัน คนในท้องถิ่นสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงใกล้บ้าน เนื่องจากเมืองฝูชิงได้สร้างโรงพยาบาล Grade III, Class A แห่งแรก และโรงพยาบาลเมืองฝูชิงก็กลายเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิยาลัยแพทยศาสตร์ฝูเจี้ยน นอกจากนี้ เมืองฝูชิงยังลงทุนอย่างเต็มที่ด้านการศึกษา บริการดูแลผู้สูงอายุ และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสนามกีฬา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนในท้องถิ่น 

ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้ และเมืองฝูชิงจะเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อไป

ที่มา: Fuqing Convergence Media Center