เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

0
1009

นายพลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 5 จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท และนางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย ) พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆนี้