อาคเนย์ สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ THAIFA Convention 2020 และร่วมยินดีตัวแทนผ่านหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP

0
998

อาคเนย์ สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 “THAIFA Convention 2020” มุ่งหวังเสริมสร้างพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวแทน งานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยนายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบโล่ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานจาก นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ นายจิรวัฒน์ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐพัชร์ ศิลศักดิ์สม และนางสาวเยาวลักษญ์ จำรัสผลเลิศ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต ที่ได้รับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP Executive Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินอย่างรอบด้าน