อาคเนย์ มันนี่ ออกมาตรการช่วยลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์  แก้ปัญหาสภาพคล่อง ฝ่าวิกฤตโควิด-19

0
1368

อาคเนย์ มันนี่ ออก 2 มาตรการพักชำระหนี้ และ คืนรถ ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอก 3 ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง ป้องกันการเกิดหนี้เสีย

นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างต่อธุรกิจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และช่วยไม่ให้ลูกค้ากลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPL) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในอนาคต

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของบริษัทฯ มี 2 ทางเลือก ได้แก่ 1) การพักชำระหนี้ชั่วคราว หรือพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่เกิน 90 วัน รวมถึงการยกเว้นค่าปรับชำระล่าช้าและค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้ 2) การคืนรถ เพื่อปิดยอดหนี้คงค้าง หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าสามารถเลือกความประสงค์เข้าร่วมได้เพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น 

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อเเก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยคลายความกังวลใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่ยากลำบากนี้ไปได้” นายไตรรงค์ กล่าว

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วม ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจนขาดรายได้ ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด 13 จังหวัด หรือนอกพื้นที่ควบคุม สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัท ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องไม่มียอดค้างชำระจนถึงวันที่อนุมัติ (ใช้เวลาในการพิจารณา 15 วันทำการ) โดยจะไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร

ลูกค้าที่ต้องการสมัครรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางโทร. 1726 หรือ 0 2267 5999 กด 7601, 7609 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8:30-17:00 น.) หรือ โทร 06 2601 9852, 06 2601 9853, 06 2601 9854, 06 5729 4322 ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 

เกี่ยวกับ “ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์” 

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ หรือ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด