สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2564

0
901

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) หรือ Government Financial Institutions Association  (GFA) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6 /2564 โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมประชุมออนไลน์

เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ อาทิ  พิจารณาแผนโครงการและงบประมาณประจำปี 2565 เช่น โครงการยกระดับความรู้บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรของสถาบันการเงินสมาชิกโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการ RUN for GFA เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกการขยายเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ  ซึ่งกำหนดให้ธนาคารสมาชิกยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งเดิมโครงการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขยายเป็น วันที่ 31ธันวาคม 2565 รวมทั้งพิจารณาเพิ่มชมรมภายใต้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจและกฎเกณฑ์การกำกับดูแล โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่