สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม 29th East Asian Insurance Congress (29th EAIC)

0
633

ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากขวา) นายเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการบริหารสมาคม (คนที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมประชุม 29th East Asian Insurance Congress (29th EAIC) ในหัวข้อ “Managing Disruptions, Driving Change” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาแนวโน้มธุรกิจประกันภัย พร้อมร่วมกันกำหนดทิศทางของธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม Manila Marriott Hotel ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2561