วิริยะประกันภัย รับรางวัล TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2023

0
213

นายสุรมิส เจริญงาม อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “THAILAND CAR & MOTORCYCLE MARKETING AWARDS 2023” ประเภท บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2566 (TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2023) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมี นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ภายในงานมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 “THAILAND CAR & MOTORCYCLE MARKETING AWARDS 2023” จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว มาแล้วเป็นครั้งที่ 3 ได้แก่ ปี 2563 2565 และในปี 2566 นี้ ณ The Halls Bangkok วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


สำหรับรางวัล “THAILAND CAR & MOTORCYCLE MARKETING AWARDS 2023” ประเภท บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากการที่บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจด้านการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันเวทีอุตสาหกรรมนานาชาติต่อไป