วิริยะประกันภัย รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ผู้นำกลุ่มประกันภัย ครองใจผู้บริโภค ต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน

0
537

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร Brandage / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประจำปี 2018 ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะผู้นำกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่ง ต่อเนื่องถึง 15 ปีซ้อน (ปี 2004-2018) จากผลสำรวจ “Thailand’s Most  Admired Brand และ Why We Buy?  ของนิตยสาร Brand Age ณ ชั้น 9 ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ทั้งนี้ นิตยสาร Brand Age  ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำผลวิจัย “Thailand’s Most  Admired Brand และ Why We Buy? ขึ้น เพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผลสำรวจในปี 2018 มีทั้งสิ้น 7 หมวด 58 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งปรากฏว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภคมากที่สุด โดยผลวิจัยจากลำดับความสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย เคลมประกันง่าย ตัวแทนประกันภัยให้บริการดี ให้วงเงินคุ้มครองสูง มีเครือข่าย/สาขาให้บริการมามายทั่วประเทศ ฯลฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการโหวต ให้เป็น Best Brand ในด้านอื่นๆ อีกด้วย