ลูกค้า SME กรุงไทยรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2565

0
1338

นายสุภกิจ บุญเลี้ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวจรรยา มงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจราชบุรี ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2565 จาก ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

            ทั้งนี้ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อมอบรางวัลและยกย่องผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม