“มาม่า” สุดยอดแบรนด์ทรงพลังของไทย คว้ารางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 จากจุฬาฯ

0
1339

มาม่า ตอกย้ำความเป็นผู้นำและทรงพลังในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ด้วยการคว้ารางวัล แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย หรือ The Most Powerful Brands of Thailand ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีตัวอย่างมากที่สุด 

นายเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า รางวัลแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย หรือ The Most Powerful Brands of Thailand นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศจากงานวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ โดยได้รับการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพ และ 13 จังหวัดหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 24,000 ตัวอย่าง การได้รับรางวัลนี้จึงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและทรงพลังของมาม่าในฐานะบะหมึ่กึ่งสำเร็จรูปที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เราจะยังเดินหน้าพัฒนามาม่าให้ตอบโจทย์และตรงใจผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และตรงกับยุคสมัย เพื่อให้มาม่าเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคตลอดไป 

สำหรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand กำหนดจัดทุก 2 ปี ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 โดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการวิจัยความแข็งแกร่งของแบรนด์จากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน