บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลระดับอาเซียน โดดเด่นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนตอบโจทย์

0
681

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions สายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Top 25 ASEAN Selectors ซึ่งจัดโดย Citywire บริษัทที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน มอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนทั้งด้านผลการดำเนินงานของกองทุนและความพึงพอใจของนักลงทุน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรม Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management)
ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com