ธ.ก.ส. จัดสัมมนา A-Product Society “มองหาโอกาส ธุรกิจตลาดใหม่ของ SMEs เกษตร ลูกค้า ธ.ก.ส.”

0
439

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา A-Product Society “มองหาโอกาส ธุรกิจตลาดใหม่ของ SMEs เกษตร ลูกค้า ธ.ก.ส.” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายในผู้ประกอบการ SME อันนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่การส่งออกระดับสากล และร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก A-Product Premium ประจำปีบัญชี 2565 กว่า 40 ราย

โดยภายในงาน มีตัวแทนภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ SME ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรในแต่ละช่วง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ชีวาดี จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส. และผู้ประกอบการเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566