ธนาคารออมสิน คว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปี 2566

0
444

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นประธานเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในงานประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว (Single Fund) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนระหว่าง 15,000 – 20,000 ล้านบาท

โดยมี นายพินิจ แดนมณี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566