ชัย เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่

0
1555

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมหลักสูตร Insurance Management Development Program: IMDP (โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย) รุ่นที่ 25 ในหัวข้อ การบริหารการลงทุน ให้แก่ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนาน

ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้