คาลเท็กซ์ สานพลังใจ สู้ภัยโควิด  ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับพี่น้องชาวชุมชน

0
1329

คาลเท็กซ์ เดินหน้าส่งต่อความห่วงใย เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยเข้มข้น เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลชุมชนเพื่อนบ้านโดยรอบที่ทำการของ​      บริษัทฯ สร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

นางอลิซ พอตเตอร์ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตของเราทุกคนในวงกว้าง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อพนักงาน เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ลูกค้าของเราทุกคน และต่อสังคม จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยเข้มข้น มาใช้ในการดูแลบุคลากรและร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ โดยก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ จะต้องทำการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค”

นอกจากนี้ คาลเท็กซ์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัสโควิด-19” โครงการฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจริยธรรมของเชฟรอน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของชุมชนเพื่อนบ้านโดยรอบคลังน้ำมัน จึงได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกัน ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลังน้ำมันร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา จำนวน 2,200 ชุด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ รวมถึงได้สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนโดยรอบที่ทำการบริษัทฯ บริเวณถนนพระรามที่ 3 จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์ให้พี่น้องชาวชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ล่าสุด เราได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับชุมชนโรงสี และชุมชนคาลเท็กซ์ กว่า 450 ครัวเรือน โดยภายในประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่แอนตี้แบคทีเรีย พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง” นางอลิซ กล่าว

บริษัทฯ ขอร่วมส่งความห่วงใยไปให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โปรดรักษาสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ดูแลความสะอาด และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกัน และขอร่วมส่งกำลังใจไปให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 และขอขอบคุณในความเสียสละของท่าน คาลเท็กซ์หวังว่าจะเห็นคนไทยช่วยเหลือและสามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดและก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้