คลินิกแก้หนี้ by SAM ออกบูธให้ความรู้ทางการเงินที่ PIM

0
626

คลินิกแก้หนี้ by SAM โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมออกบูธนิทรรศการทางการเงินในโครงการ GE Day ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อให้ความรู้การวางแผนการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา ให้สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ในอนาคต โดยมี นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี