กสิกรไทย-กลุ่มเซ็นทรัล ปิดดีลการให้สินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR รายแรกของไทย

0
1099

กสิกรไทยและกลุ่มเซ็นทรัล ประสบความสำเร็จในการปิดดีลการให้สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR เป็นรายแรกของประเทศ ชูเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยกลุ่มเซ็นทรัลในการบริหารความเสี่ยงและบริหารจัดการต้นทุน และธนาคารพร้อมเดินหน้าส่งเสริมตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงิน

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate วงเงินมูลค่ากว่า 650 ล้านบาท พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ข้ามสกุลเงินอ้างอิง THOR (Cross Currency Interest Swap with Floor) เพื่อเปลี่ยนหนี้สินสกุลเงินบาทและดอกเบี้ย THOR ให้เป็นหนี้สินสกุลเงินและดอกเบี้ย EUR ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สินของกลุ่มเซ็นทรัล โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นลูกค้ารายแรกของประเทศที่ใช้บริการนี้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR และหุ้นกู้ THOR ที่ธนาคารได้ทำเป็นรายแรกในประเทศเมื่อปี 2563 เช่นเดียวกัน ธนาคารตระหนักดีว่าการพัฒนาตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารต้นทุนทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสกุลเงินต่างประเทศและเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ผ่านธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ได้   

การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของธนาคารกสิกรไทย ในการสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อรองรับการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลอยตัวสำหรับการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX)  โดยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีการทำธุรกรรมใหม่ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ และหุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นนวัตกรรมการเงินของการให้สินเชื่อและตลาดอนุพันธ์ที่อ้างอิงดอกเบี้ย  THOR  เนื่องจากเป็นธุรกรรมการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศผ่านอนุพันธ์ทางการเงิน (Foreign Currency Synthetic Borrowing) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สิน (Liability Management) ของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการพัฒนาตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย

KBank, Central Group close deal on THORbased credit facility and crosscurrency derivative transactionthe first for Thailand

KASIKORNBANK (KBank) and Central Group have successfully arranged a credit facility with the use of Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) as a reference rate, amounting to more than 650 million Baht, together with THORbased crosscurrency derivative transaction. The first transaction of its kind in Thailand, this financial innovation will ensure efficient risk and cost management for Central Group. KBank is gearing up to promote the THOR benchmark rate in line with the Bank of Thailands guidelines for the benefit of customers in conducting financial transactions

Mr. Patchara Samalapa, KBank President, said that KBank and Central Group have signed a financial accommodation agreement to offer THORbased credit facility in the amount of more than 650 million Baht together with crosscurrency interest swap with floor, using THOR as a reference rate, in order to convert Central Groups Bahtdenominated debt with THOR interest rate into EURdenominated debt in accordance with the retail conglomerates liability management policy. Central Group is KBanks first client to use such financial arrangements after the Bank of Thailand announced the adoption of THOR as the new benchmark rate in April 2020.  

This accomplishment can be attributed to KBanks success in the issuance of Thailands firstever THORbased derivatives and debentures during 2020. KBank is fully committed to the development of the THORbased interest market which helps enhanced corporate clients in risk and cost management alternatives, as it allows them to gain access to foreign currencydenominated funding sources and fixedrate loans via THORbased derivative transactions.

The completion of such transactions is one of KBank’s successful measures in support of the Bank of Thailand (BOT)’s policy to promote the Thai financial market via the development of new financial products to facilitate the phasing out of the London Interbank Offer Rate (LIBOR) and Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX). Based on the BOT’s guidelines, new transactions classified as loans, debt instruments and structured notes (Cash Products) based on THBFIX will be discontinued from July 1, 2021, onwards.

Mr. Prin Chirathivat, Executive Director and Deputy Group CEO of Central Group, said that such transactions can be considered an innovation in lending and the THOR-based derivatives market, as they comprise Thailand’s first foreign currency synthetic borrowing through THOR-based derivatives – in alignment with Central Group’s guidelines on liability management. Central Group is pleased to be working with KBank to develop the THOR-based interest market in accordance with BOT’s guidelines.