กสิกรไทยร่วมสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ งานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

0
622

   ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์ กองทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุน ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

KBank donates money to CUAA at King Chulalongkorn Memorial Day 2021 event

Dr. Pipatpong Poshyanonda, KBank President, recently represented the Bank to present a donation of 500,000 Baht to Ms. Ajarin Pattanapanchai, President of Chulalongkorn University Alumni Association under the Royal Patronage of His Majesty the King (CUAA), on the occasion of the King Chulalongkorn Memorial Day 2021. The donation will be contributed to CUAA’s various funds to assist CU students, who are heading to class with far less than what they need, whether it is money for tuition fees, food or online learning equipment. The donation took place at CUAA.