กสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาเปิดแคมป์บ่มเพาะเยาวชน AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 สอนวิธีสร้างไอเดียนวัตกรรมเพื่อธุรกิจยั่งยืน คัดเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย

0
460

หลังจากที่ AFTERKLASS แพลตฟอร์มความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุน สำหรับเยาวชนจากการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อม Challenge ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศรวมทีมกันมาสมัครคัดเลือกเข้าค่ายเด็กพันธุ์ใหม่ ครีเอทไอเดียนวัตกรรมสร้างแผนธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต พบว่ามีทีมเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 76 ทีม และทางโครงการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ Incubation Boot Camp จำนวน 10 ทีม
ล่าสุด ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะในรอบ Incubation Boot Camp จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแคมป์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการคิดไอเดียนวัตกรรมจากความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดว่าน่าลงทุนหรือไม่ จนไปถึงการทำแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอแบบ Startup Pitching ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจริง


ผลจากการฝึกอบรมในแคมป์บ่มเพาะ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ได้แก่ 1. ทีมเก๋ากี้-แอปฯ เพื่อผู้ที่ต้องการที่พึ่งทางใจ 2. ทีมจรวดทางเรียบ-รองเท้าอบร้อนเพื่อสุขภาพ 3. ทีมซักเสร็จฟู่ (Successful)-แอปฯ สำหรับวัดระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 4. ทีม AngsanaNew-หุ่นยนต์เก็บขยะในแหล่งน้ำ 5. ทีม Passinion -จุดแยกขยะอัจฉริยะ และ 6. ทีม Flying Turtle -หมวกกันน็อคสะสมแต้ม ซึ่งทั้ง 6 ทีม จะต้องเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมช่วง MVP ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. 66 – 1 ธ.ค. 66 และกลับมาเจอกันในรอบ Hackathon Day ในวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ต่อไป ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดลองกับผู้ใช้จริง ในช่วง MVP โดยได้รับการสนับสนุนทุนเรียนรู้วิธีการพัฒนาไอเดียนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมสร้างแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา และจะได้รับสนับสนุนเงินรางวัลในโครงการ AFTERKLASS พร้อมวุฒิบัตรจากธนาคารกสิกรไทยและมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาอีกด้วย


ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้ริเริ่มโครงการที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนให้มีองค์ความรู้ใหม่และทักษะใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมในโครงการตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนมาถึงรุ่นที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 ภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสเยาวชนได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และไอเดียธุรกิจที่สร้างสรรค์ ได้ลงมือทำธุรกิจจริง ทำให้ได้พัฒนาทักษะในการจัดการอย่างมืออาชีพทั้งกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมอบโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ และประสบการณ์จริง เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุลในอนาคต ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 และกิจกรรมต่างๆ ของ AFTERKLASS ได้ที่ https://www.afterklass.com หรือ Line official account: @afterklass