กสิกรไทยชวนคนรุ่นใหม่เข้าโครงการ KBank Young Scholarship ปี 67 ได้รับทุน ได้เรียนรู้งาน ได้เสริมศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนต่อ ป.โท ต่างประเทศ

0
494

กสิกรไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่กับโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2567 กับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา จำนวน 5 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนเพื่อการศึกษาต่อเต็มจำนวน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศมาช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง 3 ปีที่กสิกรไทย เพื่อค้นหางานที่ชอบและใช่ ก่อนเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ โดยมีพี่ ๆ ที่คอยสนับสนุนร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ก้าวเป็นผู้นำในอนาคต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kbankscholarshiphttp://www.kasikornbank.com/kbankscholarship

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น ที่ทำงานที่ดีที่สุด ที่ทุกคนจะได้ทำงาน เรียนรู้ และเป็นผู้นำ (Best Place to Work, Learn and Lead) เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคมให้ดียิ่งขึ้น (Possibility to Make an Impact) จึงได้เกิดโครงการ KBank Young Scholarship ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี และมีนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 30 คน

สำหรับ KBank Young Scholarship ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลก ความพิเศษของโครงการนี้ คือ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้ทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยธนาคารมีที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแถวหน้าของประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับทุน ทั้งในด้านการสร้างประวัติการทำงานและความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งธนาคารเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีทีมงานจากฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงานให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้เติบโตไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ระหว่างรอสมัครเข้าศึกษาต่อในช่วง 3 ปีแรก นักเรียนทุนจะได้รับโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ผ่านการทำงานจริงที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคาร อาทิ งานด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Business) ทั้งการดูแลพอร์ตหรือแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการความมั่งคั่งต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง งานด้านสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร (Credit Business) เช่น การวิเคราะห์ตลาดและมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้า ตลอดจนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยง และ งาน Data Management and Analytic ที่กำหนดกลยุทธ์ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Business Data Analytics และพัฒนาโมเดลข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2567 ไม่จำกัดสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ชอบเรียนรู้ ปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลอง และกล้าตัดสินใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kbankscholarshiphttp://www.kasikornbank.com/kbankscholarship และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com

KBank invites the new generation to join KBank Young Scholarship 2024
Scholarship recipients will have the chance to gain hands-on experience and enhance their capabilities through expert guidance, paving the way for international graduate studies.

KASIKORNBANK (KBank) is offering five graduate scholarships to fourth-year students or those scheduled to complete their bachelor’s degree to pursue their studies abroad as part of KBank Young Scholarship 2024. The program aims to nurture young talents who will help lead the Bank into a new-era financial world. Selected candidates will receive a full scholarship, along with guidance from a team of experts specializing in international education to coach and help them create outstanding profiles for successful admission to top-ranked global universities. Additionally, participants will gain three years of real-world experience at KBank, enabling them to explore and identify preferred career paths before choosing their field of study and university for further education. With the support of experienced professional team members and mentors, this opportunity is crucial for aspiring future leaders. Applications are open from now until January 15, 2024, through www.kasikornbank.com/kbankscholarship.

Ms. Hataiporn Chiemprasert, KBank First Senior Vice President, said, “Human resource development is instrumental in steering the organization towards the goal of a Bank of Sustainability. KBank always strives to be the best place to work, learn and lead, so that our employees can unleash their fullest potential and enhance customers’ quality of life, with the ‘Possibility to Make an Impact’ concept in mind. This commitment has given rise to the KBank Young Scholarship program, which is now in its eighth year and has thus far awarded scholarships to more than 30 recipients.”
Under the KBank Young Scholarship 2024 program, applications are now open for five scholarships for undergraduate students, who are currently in their fourth year or scheduled to complete their bachelor’s degree, in order to pursue a master’s degree at globally recognized universities abroad. One unique aspect of this program is that selected candidates will receive coaching from a team of experts to create outstanding profiles and prepare them for admission to world-class universities. KBank has the country’s leading education consultants, specializing in international education, to help improve the potential of scholarship recipients, focusing on building professional profiles and language proficiency. Related costs will be supported by KBank. Additionally, KBank will cover all expenses during their preparations to further their studies and while they study at universities abroad. A dedicated team from the People Development Department will look after all scholarship recipients to ensure that they are well-equipped in all aspects and come back to contribute to the growth of KBank together.
In addition, during the first three years while awaiting enrollment, scholarship students will have the opportunity to explore their interests and preferences through real work experience at KBank. They will work with professional teams in key areas that drive the Bank’s operations, namely Wealth Business which involves portfolio management, financial planning and investment strategy advice, as well as the design of wealth products and services to meet the needs of high-potential customers. Additional areas are Credit Business with tasks covering market analysis and business opportunities identification to offer financing to customers, loan product development, and risk analysis; and Data Management and Analytics which involves business strategies, data management and analysis, business data analytics, and development of data models based on business requirements in support of the Bank’s strategic planning.
Candidates must currently be final-year university students or scheduled to complete their bachelor’s degree in 2024, regardless of their field of study, with a GPA of at least 3.25. Additionally, they should be keen learners, adaptable, and those who dare to think, try and decide for business success. Applications are open from now until January 15, 2024, through www.kasikornbank.com/kbankscholarship. For more details, please contact the People Development Department (Scholarship) at Tel. 02-4701361, or KBankScholarship@kasikornbank.com.